Dnia 31 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie krakowskich muzeów uczelnianych. Rozmawiano o roli rad muzealnych i podobnych ciał wspierających działalność z zakresu ochrony dziedzictwa akademickiego. Poruszono także temat nowej rzeczywistości akademickiej i powstających dokumentów regulujących pracę uczelni wyższych. Spotkanie odbyło się w Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Dodaj komentarz