1 lipca 2024 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prezes SMU dr hab. Hubert Kowalski, prof. UW, wiceprezes SMU dr Joanna Ślaga oraz dyrektor Centrum

Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN, jednostki będącej członkiem instytucjonalnym SMU, dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN spotkali się z Jego Magnificencją prof. dr hab. Piotrem Borkiem, rektorem UKEN.

Rozmowy dotyczyły możliwości szerszej współpracy, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń na polu akademickim, realizacji projektów, a także wspólnych działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i narodowego. Planowane jest również podpisanie porozumienia.

fot. UKEN

Informacje na stronie UKEN