[singlepic id=230 w=240 h=220 float=left]
 
Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na kolejne spotkanie przedstawicieli muzeów uczelnianych – pierwsze w tym roku kalendarzowym. Odbędzie się ono w dniu 7 kwietnia 2014 roku, o godz. 12.30 w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 32).

 
 
 
 

Program spotkania:

Początek obrad godz. 12:30

1. Powitanie zebranych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawdzenie obecności.
4. Wybór przewodniczącego obrad.
5. Wybór protokolanta obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
7. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych:
a) odczytanie projektu uchwały,
b) jawne głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
8. Dyskusja dotycząca Statutu SMU.
9. Podjęcie uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu do dnia 3 kwietnia
na adres mailowy dr Magdaleny Grassmann:

magdalena.grassmann@umb.edu.pl
 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
tel. 085 748 54 67

Dodaj komentarz