W dniach 20-22 listopada 2017 r. odbyło się na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie spotkanie muzeów uczelnianych z środkowej Europy. W zjeździe, oprócz gospodarzy, wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie Uniwersytetu w Belgradzie. Warszawę reprezentowali Dyrektor Muzeum UW prof. Jerzy Miziołek oraz Adam Tyszkiewicz.

W ciągu trzech dni każdy z uniwersytetów zaprezentował pokrótce swoje kolekcje muzealne oraz strukturę administracyjną tego typu instytucji. Podczas spotkania zostały omówione także inne niezwykle ważne dla uczelnianego muzealnictwa tematy, m.in. kwestie związane z wyłonieniem kryteriów podczas digitalizacji zbiorów, opieka muzeów uczelnianych nad zabytkami zgromadzonymi na wydziałach uniwersyteckich oraz przynależność uniwersyteckich muzeów do organizacji ICOM oraz UMAC. Ważnym punktem było również przedstawienie działalności polskiego Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, którego działalność spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich obecnych. Obradom towarzyszyły odwiedziny w kilku ważnych zbiorach muzealnych na Uniwersytecie Humboldta, m.in. w Instytucie Winckelmanna, w Muzeum Historii Medycyny Charitè oraz w bibliotece uniwersyteckiej. Wszyscy uczestnicy spotkania mają nadzieję na bliższą współpracę w przyszłości i kolejne spotkanie w 2018 r.

Dodaj komentarz