[singlepic id=577 w=320 h=240 float=left]

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja zapraszają na spotkanie z cyklu Śladami Pamięci w 30. rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka (1929–1986). Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Plac Kopernika 11a, parter, sala 18

 
Program:
 
Powitanie gości i otwarcie wystawy poświęconej prof. dr. hab. Henrykowi Borkowi – dr Wanda Matwiejczuk
Profesor Henryk Borek (1929–1986) – biograficzne reminiscencje – dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO
Henryk Borek – współtwórca „opolskiej szkoły onomastycznej” – dr hab. Danuta Lech-Kirstein, Śladami pamięci – wspomnienia rodziny, przyjaciół, współpracowników i znajomych
 
Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 
Profesor Henryk Borek
(1929-1986)

 

Wybitny językoznawca, współtwórca opolskiej szkoły onomastyki, znawca dziejów języka polskiego oraz polszczyzny śląskiej. Jak wspomina jego uczeń, profesor Stanisław Gajda, „należał do pierwszego pokolenia opolskich uczonych, zaszczepiał tu akademickie obyczaje, akademicką mentalność i uczył prowadzenia autentycznych badań naukowych. To głównie On wprowadził opolskie językoznawstwo na szerokie forum”, dodajmy, nie tylko polskie, ale i europejskie.Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu związany od samych jej opolskich początków, od 1955 roku, aż do samego końca pracowitego i naukowo niezwykle owocnego życia. Droga życiowa przywiodła go do stolicy Śląska Opolskiego z miejsca narodzin, dzisiejszych Kalet w powiecie lublinieckim, po drodze były powojenne lata szkolne spędzone w Tarnowskich Górach, następnie studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 
Uczeń dwóch wybitnych językoznawców: Profesora Witolda Taszyckiego, mentora z czasów studiów i promotora pracy magisterskiej, oraz Profesora Stanisława Rosponda, pierwszego Rektora WSP w Opolu i pierwszego kierownika Katedry Języka Polskiego, promotora pracy doktorskiej. Profesor Henryk Borek przejął schedę po Profesorze Rospondzie i okazał się godnym jego następcą. Autor ponad 270 publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. monografii Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -bn- (1968), Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych (1972), Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych (wydana już po śmierci, w 1988). Inicjator i współinicjator wielkich polskich i międzynarodowych zespołowych przedsięwzięć naukowych: Słownika polskich wyrazów toponimicznych, Hydronymia Europaea oraz Słowiańskiego atlasu onomastycznego. Po śmierci Profesora Rosponda objął także redakcję Słownika nazw geograficznych Śląska, opracowywanego do dziś w Instytucie Śląskim w Opolu.
 
Członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium tego komitetu, przewodniczący Komisji Onomastycznej KJ PAN, przewodniczący jednej z podkomisji onomastycznych Międzynarodowego Komitetu Slawistów, członek komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma „Onomastica”, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – to tylko niektóre funkcje i stanowiska, które Pan Profesor pełnił. Był także nieprzeciętnym nauczycielem. Nie każdy wybitny naukowiec ma szczęście wypromować następców, którzy dochodzą do najwyższych tytułów i godności naukowych. Profesorowi Henrykowi Borkowi to się udało.
 
Pan Profesor pozostał w naszej pamięci jako godny człowiek, o nieprzeciętnej kulturze osobistej, wysokim etosie pracy zawodowej i wyjątkowym szacunku dla drugiego człowieka. Należał do tych szczęśliwych ludzi, którzy kochali swoją pracę i miejsce, w którym przyszło im żyć.

Dodaj komentarz