[singlepic id=196 w=260 h=220 float=left]

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekan Wydziału Historycznego UW zapraszają na spotkanie z prof. dr. hab. Piotrem Węgleńskim, rektorem naszej uczelni w latach 1999-2005. Sala Kolumnowa, Budynek Wydziału Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 8 stycznia 2014, o godz. 17.00. Spotkanie poprowadzą prof. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum UW oraz prof. Piotr Dyczek.

 

Piotr Węgleński (ur. 1939) był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego przez dwie kadencje. Już na początku pierwszej z nich rozpoczęła udostępnianie swoich zbiorów Biblioteka UW w nowym budynku na Powiślu. Było to dobrym wstępem (przygotowanym zresztą przez poprzednich rektorów UW) do unowocześniania uczelni i stopniowej poprawy warunków pracy i nauki. Pod rządami rektora Węgleńskiego wyremontowano i zmodernizowano opuszczony przez bibliotekę jej stary budynek, przystosowując go do prowadzeniu wykładów. Wzniesiono kompleks sportowy na Ochocie, mieszczący halę do gier i pływalnię, co położyło kres największym bolączkom w tym zakresie, trwającym od niepamiętnych czasów. Poddano także remontowi generalnemu zabytkowy gmach Szkoły Głównej.

 

Rektor Węgleński realizował ideę UW jako ośrodka nie tylko naukowego i edukacyjnego, lecz również zaznaczającego swą obecność na forum publicznym. Z taką wizją wiązało się m.in. zapoczątkowanie trwającego do dziś cyklu wykładów, na które prof. Węgleński zapraszał wybitne postaci świata nauki, a także polityki.

 

Przed objęciem stanowiska rektora prof. Węgleński zdobył doświadczenie jako prorektor (trzy kadencje). Natomiast w pracy naukowej, rozpoczętej na UW w 1961 r., poświęcił się genetyce, co zmaterializowało się w wielu publikacjach w tym zakresie. Dzięki stażowi w Massachusetts Institute of Technology (1974-75) zetknął się z zagadnieniami inżynierii genetycznej, co zaowocowało wprowadzeniem tej dziedziny w zakres pionierskich na gruncie polskim prac prowadzonych przez Zakład Genetyki UW.

 

Prof. Piotr Węgleński jest wciąż bardzo aktywny. Między innymi jako dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczy w pracach Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów (jako przewodniczący), Komisji ds. Etyki PAN i Rady Programowej Polskiego Radia.

 

Rozmowa z prof. Piotrem Węgleńskim odbędzie się w ramach cyklu spotkań z byłymi rektorami Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Dodaj komentarz