Spotkanie z przedstawicielami ukraińskich muzeów uczelnianych – 29 września 2022 roku o godz. 12.00 na kanale YouTube University Museums and Collections

Wezmą w nim udział, m.in. przewodniczący ICOM UMAC dr Andrew Simpson, przewodniczący UNIVERSEUM dr Sébastiena Soubiran oraz dr Marta Lourenco (przewodnicząca ICOM UMAC w latach 2019-2022).
SMU reprezentować będzie Prezes – dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz.