[singlepic id=588 w=320 h=260 float=left]

W związku z obchodzonymi obecnie latami jubileuszowymi na Uniwersytecie Warszawskim 25 stycznia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zainauguruje serię wykładów poświęconych dziejom stołecznej Alma Mater pt. „Uniwersytet Warszawy”. Prelekcje odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta w te dni do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.
 
Na wykładach zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań o początkach Uniwersytetu Warszawskiego, ceremoniale akademickim i uczelnianych budynkach. Słuchaczom przybliżona zostanie również rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu Uniwersytetu Warszawskiego po I wojnie światowej oraz udział stołecznej uczelni w jubileuszach innych europejskich szkół wyższych. Każda z prelekcji powiązana będzie też z wybranym obiektem muzealnym pochodzącym ze zbiorów Muzeum UW.

 
Serdecznie zapraszamy!
 
Program prelekcji (styczeń-czerwiec)
 
25 stycznia, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań
 

Punktem wyjścia w rozważaniach prelegenta będzie zaginiony obraz autorstwa Antoniego Brodowskiego z 1828 r. „Nadanie dyplomu ustanowienia Uniwersytetu Warszawskiemu przez cara i króla Aleksandra I”. Przywołane zostaną okoliczności historyczne, w jakich to słynne dzieło sztuki powstało, ukryta w nim symbolika oraz jego losy po zamknięciu uczelni w 1831 r. Biorąc pod uwagę, że bohaterami malowidła są m.in. Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Staszic oraz Wojciech Anzelm Szweykowski, zwrócona zostanie uwaga na ich znaczącą rolę w procesie kształtowania się w stolicy Królestwa Polskiego pierwszej szkoły wyższej. Ważnym wątkiem w wykładzie prof. Jerzego Miziołka będzie ukazanie słuchaczom początków uczelni, należy ich bowiem poszukiwać już w czasach funkcjonowania nad Wisłą Księstwa Warszawskiego. Na wykładzie nie zabraknie również odniesień do wybitnych profesorów uczelni tj. Fryderyka Skarbka, Feliksa Bentkowskiego, Jana Wincentego Bandtkie oraz najsłynniejszych absolwentów uczelni, tj. Fryderyka Chopina i Wiktora Szokalskiego.

 
22 lutego, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Adam Tyszkiewicz, „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu”. Historia ceremoniału Uniwersytetu Warszawskiego
 
29 marca, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Adam Tyszkiewicz, Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym
 
26 kwietnia, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Adam Tyszkiewicz, Uczelniana przestrzeń ceremonialna
 
31 maja, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Adam Tyszkiewicz, Józef Piłsudski i jego Uniwersytet
 
28 czerwca, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Adam Tyszkiewicz, „Uniwersytet w kościele”. Warszawskie świątynie w życiu Alma Mater

Dodaj komentarz