Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opublikował STATYSTYKĘ MUZEÓW ZA ROK 2017
W statystyce brały udział muzea uczelniane, współpracujące ze Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, m.in.: Archiwum i Muzeum UMCS, Muzeum Akademii Górniczo‑Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta (przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo‑Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Politechniki Krakowskiej, Muzeum Politechniki Wrocławskie, Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Warmińsko ‑Mazurskiego w Olsztynie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: STATYSTYKA MUZEÓW 2017

Dodaj komentarz