Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w 2019 roku
Przed nami rok 2019 i wiele nowych wyzwań. Nowe projekty, konferencje, przedsięwzięcia dla wspólnej idei muzeów uczelnianych. Życzymy wszystkim członkom SMU wspaniałego Nowego Roku 2019!!!
Poniżej kilka informacji jeszcze z roku 2018. W kwietniu na Walnym Zgromadzeniu Członków SMU zaprezentowaliśmy pierwszą w Polsce publikację o zbiorach muzeów uczelnianych – “Muzea uczelniane. Katalog” – https://bit.ly/2s0NTas
Publikacja ta została dostrzeżona przez grono muzealników i została nagrodzoną pierwszą nagrodą w kategorii „Wydawnictwa muzealne” w XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”, do którego zostało zgłoszone przez koordynatora naszej działalności na Mazowszu – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto dzięki dofinansowaniu z programu Wieloletniego
Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego zrealizowaliśmy projekt “Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918-1939 – wystawa, katalog i koncert z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego”. W organizacji wystawy, która była częścią projektu, udział brały jednostki wchodzące w skład SMU, tj. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wsparcia udzieliły także Uniwersytet Warszawski oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe
Idea dziedzictwa akademickiego była promowana na licznych konferencjach w Polsce, a także za granicą, m.in. XIX Universeum Network Meeting, 13-15 June 2018, Hunterian Museum, University of Glasgow, United Kingdom oraz International Council of Museums – ICOM University Museums and Collections, Miami, USA, 21-24 June 2018.
SMU zorganizowało III konferencję naukową pt. “Muzea Uczelniane – wyzwania, zagrożenia, możliwości”, która odbyła się w Łodzi w dniach 17-19.10.2018r. Przygotowaliśmy również relację filmową z tego wydarzenia –
https://bit.ly/2GVtIVs
W 2018 roku zostało powołane „Forum Polskiego Muzealnictwa”. Wśród przedstawicieli 8 polskich organizacji muzealnych, które zadeklarowały ścisłą współpracę znalazło się również Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zrzesza aktualnie 82 jednostki zajmujące się dziedzictwem akademickim.
Zachęcamy do dołączania do SMU. Już rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem kolejnej konferencji – w roku 2019 spotkamy się w Gdańsku.
Dziękujemy, że jesteście z nami:)

 

Dodaj komentarz