STOWARZYSZENIE MUZEÓW UCZELNIANYCH W 2020 ROKU
Przed nami rok 2020 i wiele nowych wyzwań. Nowe projekty, przedsięwzięcia dla wspólnej idei muzeów i kolekcji uczelnianych.

Życzymy wszystkim członkom SMU wspaniałego Nowego Roku 2020!!!
Poniżej kilka informacji jeszcze z roku 2019. Dzięki dofinansowaniu z programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” zrealizowaliśmy projekt „Muzea uczelniane dla Niepodległej”. W ramach projektu wydaliśmy katalog oraz przygotowaliśmy wystawę o tym samym tytule. Wystawa w 2020 roku trafi do muzeów uczelnianych w całej Polsce. Ponadto SMU otrzymało dofinansowanie z programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Projekt „Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku” realizowany był we współpracy z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W 2019 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wraz z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło cykl wykładów pt.: DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI. Wykłady odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz. 16.30 w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Cykl będzie kontynuowany również w roku 2020. Tegoroczny cykl rozpocznie prof. Jerzy Nadolski. Już 29 stycznia 2020 roku wygłosi wykład pt. „MUZEUM TO NIE TYLKO WYSTAWA”.
Idea dziedzictwa akademickiego była promowana na licznych konferencjach w Polsce, m.in.: “Genetyka w muzealnictwie” we Wrocławiu czy w Białymstoku na konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, pt.: „Przyszłość a zabezpieczanie przeszłości. Skąd Przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?”. A także za granicą, m.in. na 25 Konferencji Generalnej Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) która odbywała się pod hasłem “Muzea jako centra kulturowe: Przyszłość tradycji” (1 -7.09.2019 roku, Kyoto, Japonia); oraz na 20th Universeum Annual Meeting, (18-21.06. 2019, Praga, Czechy). W czerwcu 2019 roku w przeddzień kolejnego spotkania Coimbra Group Annual Conference w Krakowie odbyło się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego bilateralne spotkanie kierownictwa Coimbra Heritage Working Group z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. SMU zorganizowało IV konferencję naukową pt. „Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”. Celem konferencji było ukazanie zagadnienia integracji pomiędzy muzeami i kolekcjami uczelnianymi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób z 78 muzeów i kolekcji uczelnianych z całej Polski.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zrzesza aktualnie 101 jednostek zajmujące się dziedzictwem akademickim.

Zachęcamy do dołączania do SMU. Już rozpoczęliśmy prace nad kolejnymi projektami, o których będziemy informować w roku 2020. Dziękujemy, że jesteście z nami!!!

Dodaj komentarz