Sympozjum “Genetyka w muzealnictwie”
Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum “Genetyka w muzealnictwie” połączonego z Warsztatami “Niedestrukcyjne techniki izolacji DNA z eksponatów muzealnych”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Celem spotkania jest zaprezentowanie wykładów zaproszonych gości oraz prac badawczych oraz przeglądowych z zakresu genetyki oraz dziedzin pokrewnych wykorzystywanych w muzealnictwie. Dodatkowo każdy dzień konferencji będzie poprzedzony specjalnie przygotowanymi warsztatami, których uczestnicy będą mogli zgłębić tajniki nieniszczących technik izolacji DNA z różnych materiałów biologicznych. Sympozjum dzięki swemu interdyscyplinarnemu charakterowi będzie doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów, dlatego zachęcamy do czynnego oraz biernego uczestnictwa zarówno doktorantów, pracowników naukowych, jak i studentów kierunków, które związane są z medycyną, genetyką, biologią, chemią, antropologią czy też szeroko pojętym muzealnictwem. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac w formie 15-minutowego referatu lub plakatu. Przewidziane są dwie formy uczestnictwa: czynne oraz bierne. Obie formy są bezpłatne. W celu rejestracji jako uczestnik czynny należy wypełnić formularz uczestnika czynnego, dołączając do niego abstrakt. Zgłoszenia uczestników czynnych będą przyjmowane do 23 maja 2019 roku. Formularz uczestnika czynnego: https://forms.gle/3PDame1yBpBZe8e86
Natomiast zainteresowani wzięciem udziału w wydarzeniu jako uczestnik bierny powinni wypełnić formularz uczestnika biernego. Zgłoszenia uczestników biernych przyjmowane są do 28 maja 2019 roku. Formularz uczestnika biernego: https://forms.gle/rZS7SoLsp86ZbVvt8

Strona na Facebook:
https://www.facebook.com/genetykawmuzealnictwie/?ref=br_rsihttps://www.facebook.com/events/2013617192274691/

Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 52
50-369 Wrocław

Dodaj komentarz