Zapraszamy Państwa na szkolenie skierowane do muzealników uczelnianych i opiekunów kolekcji akademickich,

którego celem jest zapoznanie z wymogami i proceduramizwiązanymi z funkcjonowaniem muzeów zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i aktami powiązanymi. Poruszone zostaną tematy dotyczące bezpieczeństwa zbiorów, ich ewidencjonowania i udostępniania, a także możliwości pozyskania środków z programów wsparcia finansowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – także z uwzględnieniem wymogów formalnych ich uzyskania. Spotkanie online będzie miało charakter seminaryjny (uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań podczas dyskusji z wykorzystaniem kamer i mikrofonów).
Szkolenie jest bezpłatne.

Data szkolenia: 15 lutego 2023 r., godz. 9:30-15:00, ONLINE

Ramowy program:
1. Ustawa z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach – zakres dotyczący muzeów uczelnianych. Procedura uzgadniania regulaminu muzeum z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Zagrożenia kolekcji uczelnianych przestępczością i pożarem
3. Ochrona wystawy, ochrona muzeum
4. Dokumentacja zbiorów muzealnych
5. Programy wsparcia finansowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
6. Dyskusja

Prowadzący szkolenie: pracownicy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Izabela Łapacz (Dział Strategii i Analiz Prawnych), Magdalena Piorunek (Dział Ochrony Zbiorów Publicznych), Krzysztof Osiewicz (Dział Ochrony Zbiorów Publicznych), Alicja de Rosset (Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów), Monika Czartoryjska (Dział Programów Wsparcia Finansowego).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com
W zgłoszeniu prosimy o podanie:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nazwa instytucji/Nazwa muzeum:
Dział:
Stanowisko/Funkcja:
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2023 roku.
Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych