Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Sztuki PAN zapraszają do udziału w konferencji poświęconej dokonaniom szkolnictwa artystycznego w zakresie sztuk plastycznych, muzyki i teatru w II RP. Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości skłania do refleksji i podsumowań. Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu badań w dziedzinie ówczesnego szkolnictwa artystycznego i wytyczenie/określenie kierunków dalszych poszukiwań.

Szczególnie interesujące są dla nas następujące zagadnienia:

– Programy nauczania, zachowane archiwa pozwalające na odtworzenie tych programów;

– Regulacje prawne nauczania artystycznego;

– Metodyka nauczania na obcych uczelniach artystycznych przed I wojną światową i jej refleksy/kontynuacje w programach profesorów/absolwentów wykładających w II RP;

– Edukacja polskich artystów w zagranicznych ośrodkach artystycznych (np. Paryż, Rzym);

– Budowanie nowych środowisk – problem kontynuacji po wojnie (np. Wilno–Toruń);

– Efekty kształcenia widoczne w udziale w konkursach i wystawach;

– Architektura i wystrój uczelni artystycznych;

– Szkolnictwo teatralne – system edukacji, koncepcje aktorstwa, scenografia;

– Szkolnictwo muzyczne w Polsce, ośrodki zagraniczne, konkursy;

– Nauczanie sztuki filmowej;

– Czasopiśmiennictwo i wydawnictwa uczelniane;

– Życie towarzyskie i korporacyjne na uczelniach artystycznych.

Planowany termin: 6–7 grudnia 2018 roku.

Przewidywany czas referatu 20 min, komunikatu 10 min.

Abstrakty referatów należy zgłosić do 30 czerwca 2018 roku. Ich kwalifikację przeprowadzi komisja złożona z pracowników Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Organizatorzy zapewniają nocleg referentom spoza Warszawy.

Przewidywane jest opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: [ pobierz ]

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod adresem: mkhits@asp.waw.pl.

Komitet organizacyjny:

Prof. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN

Dr hab. Hubert Kowalski, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Maria Anna Rudzka, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr Marcin Zgliński, Instytut Sztuki PAN/ Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Ilustracja: Profesor Tadeusz Breyer (z prawej) podczas zajęć ze studentami w pracowni rzeźby, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3407-7

 

Dodaj komentarz