[singlepic id=589 w=320 h=260 float=left]

Początek stycznia i koniec przerwy świątecznej oznaczają nieuchronne nadejście zimowej sesji egzaminacyjnej. Studenci wszystkich lat, każdego z wydziałów i kierunków spoglądają z respektem na kalendarz. Niezależnie od tego czy ma on formę drukowaną czy też pojawia się na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Szczególnie dla studentów pierwszego roku pierwsze egzaminy są dużym przeżyciem. Z czasem, wobec znacznej ich ilości i doświadczenia nabytego podczas zaliczonych sesji, egzaminacyjne emocje nico powszednieją. Tym nie mniej zawsze, niezależnie od roku studiów i przedmiotu przygotowanie do egzaminu wymaga przypomnienia materiału i zajrzenia do notatek. W kolejnym odcinku „Tajemnic z muzealnej półki” prezentujemy dwa spośród zeszytów studenckich znajdujących się w kolekcji Muzeum GUMed.
 
Właściciela pierwszego zeszytu nie znamy. Na podstawie zawartości – notatek z ćwiczeń z fizjologii – możemy stwierdzić, że należał do studentki lub studenta drugiego roku, roku akademickiego 1965/66. Prezentowane notatki powstały, zatem około 52 lat temu [o ile weźmiemy pod uwagę roczniki]. Zakładem Fizjologii kierował w tym czasie prof. Bożydar Szabuniewicz, którego postać byłą już uprzednio wspominana w naszym cyklu.
 
Przedstawiona strona notatek pochodzi z 18 października 1965, przedmiotem ćwiczeń była czynność serca żaby. Poza opisem ćwiczenia widoczny jest uzyskany w doświadczeniu rezultat zapisany za pomocą kimografu. Jak widać zeszyt jest mocna zniszczony, tym mnie mniej atrament przetrwał próbę czasu, a wyraźne pismo pozwala odczytać notatki.
 
Drugi z zeszytów, do którego zaglądamy należał do studenta I roku Wydziału Lekarskiego Adama Bilikiewicza, który podczas roku akademickiego 1951/52 [notatki pochodzą z 27 lutego 1952 r] uczestniczył w kursie histologii. Na uwagę zasługuję czytelne rysunki, zdradzające talent plastyczny. Są one również przykładem jednego z wielu łączników pomiędzy pokoleniami studentów GUMed. W zmieniającym się dynamicznie świecie, w którym kolejne generacje różnie tak wiele rzeczy – podstawę wykształcenia lekarza stanowi opanowanie m.in. histologii. [singlepic id=590 w=280 h=240 float=right]
 

Zeszyt z notatkami prof. Adama Bilikiewicza przekazała do Muzeum prof. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, anonimowy zeszyt odnaleziono pośród książek przekazywanych do Biblioteki Głównej GUMed.
Sylwetkę prof. Adama Bilikiewicza przedstawili dr Izabela Łucka i dr Łukasz Szostakiewicz VIII tomie serii „Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku” pod redakcja dr Seweryny Koniecznej. Pozostałe tomy tego cyklu – jest ich już 17 są obowiązkową lekturą na temat dziejów naszej Uczelni.

 
Wszystkim przystępującym do egzaminów w [lub jak mawiano kiedyś „składającym egzaminy] Muzeum GUMed życzy powodzenia!

Dodaj komentarz