Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy organizuje konferencję naukową pt. Technika i nauka w muzeum realizowaną w ramach cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji.
Niezmiernie miło nam poinformować, że zakończyliśmy proces rejestracji Prelegentów i tym samym chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji w charakterze Słuchaczy.
Konferencja zaplanowana w dniach 25-27 września 2019 r. w Bydgoszczy, zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych oraz Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH POLSKA.
Tegoroczna edycja skierowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych oraz ośrodków akademickich podejmujących problematykę dziedzictwa technicznego i naukowego.
Jej celem będzie podjęcie refleksji teoretycznej oraz zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń w pięciu następujących zakresach:

  1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego
  2. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań konserwatorskich dziedzictwa technicznego i naukowego oraz zasad opieki nad nim w zróżnicowanych warunkach (in situ lub w nowej przestrzeni)
  3. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego
  4. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów
  5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym na stronie: www.konferencjamob.pl/program.
Powyższy zbiór zagadnień oraz planowane wystąpienia dotykają, poza muzeami stricte technicznymi i historii nauki, również większości muzeów historycznych i wielodziałowych,
które gromadząc “świadków pamięci” nie mogą pomijać również aspektów związanych z rozwojem przemysłowym i naukowym, a w dalszej konsekwencji również gospodarczym danych społeczności.
W znakomitej większości kolekcji historycznych znajdują się artefakty kultury technicznej i z tą kulturą związane, stąd do uczestnictwa w niniejszej Konferencji zapraszamy również pracowników muzeów historycznych i multidyscyplinarnych.
Zainteresowanych udziałem w charakterze Słuchacza prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (Rejestracji dla Słuchaczy) na stronie internetowej: www.konferencjamob.pl/rejestracja do 15 lipca 2019 roku
(o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń). O wynikach rejestracji poinformujemy mailowo do 30 lipca 2019 roku.
Rekomendujemy także zapoznanie się z regulaminem, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów i warunków uczestnictwa. Regulamin znajduje się na stronie: www.konferencjamob.pl/regulamin.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji Adrianną Adamską pod numerem telefonu:
52 585 99 26 lub pod adresem email: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl.
Miło nam będzie gościć Państwa w Bydgoszczy!

 

 

Dodaj komentarz