W dniach 22–24 listopada 2017 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”, w której wzięło udział ok. 40 prelegentów i kilkudziesięciu uczestników biernych z muzeów z całej Polski. Podczas trzech dni referatów i dyskusji poruszono szerokie spektrum zagadnień dotyczących ram organizacyjnych, zakresu działalności, historii, oferty edukacyjnej muzeów akademickich oraz pozyskiwania, zachowania i prezentacji zbiorów uniwersyteckich.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Muzeum UJ. Podczas otwarcia przemawiali: prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum UJ, dr hab. Hubert Kowalski – prezes SMU, dr hab. prof. UKSW Piotr Majewski – dyrektor NIMOZ-u, prof. dr hab. Stanisław Waltoś (który uchwałą Walnego Zgromadzenia SMU z dn. 23.11.2017 został mianowany pierwszym Członkiem Honorowym Stowarzyszenia) oraz prof. dr hab. Jan Święch, który wygłosił wykład inauguracyjny „Czy potrzebne są muzea w wyższych uczelniach?”. Uroczystość prowadziła mgr Joanna Ślaga, sekretarz SMU.

Drugiego dnia obrady toczyły się w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Właśnie tu wygłoszonych zostało najwięcej referatów, które były ujęte w kilku panelach tematycznych: „Dziedzictwo i tożsamość”, „Praktyki muzealne”, „Popularyzacja dziedzictwa akademickiego”, „Varia”.

logotypy

Trzeciego, ostatniego dnia Konferencji uczestnicy gościli w Muzeum Narodowym w Krakowie – dyskusje były prowadzone w Sali „U Samurajów”. Po zakończeniu obrad i podsumowaniu części naukowej Konferencji przez Zarząd Stowarzyszenia zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, a następnie chętni zwiedzili wystawy: #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie, wnętrze Kopalni Doświadczalnej Akademii Górniczo-Hutniczej i ekspozycje czasową (rysunki i wizerunki Tadeusza Kościuszki) i stałą Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Z pełnym programem Konferencji można zapoznać się w towarzyszącym jej folderze: http://bit.ly/2iONhAD. Wybrane teksty pokonferencyjne zostaną wydane drukiem, m.in. w roczniku Muzeum UJ „Opuscula Musealia”.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Honorowym patronatem objęli ją: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wśród gości honorowych Konferencji byli przedstawiciele władz wymienionych uczelni.

Dodaj komentarz