Uroczyste otwarcie Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powołane zostało Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW.

W strukturze Biblioteki powstał Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcja – Muzeum Uniwersyteckie. Obecnie, po okresie tworzenia i przygotowań mamy zaszczyt zaprosić na jego uroczyste otwarcie – 27 czerwca 2019 r., o godz. 12.00 w Bibliotece UKW.

Gospodarzami wydarzenia będą JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jacek Woźny oraz dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska.
Goście będą mieli okazję wysłuchać okolicznościowych wykładów, m. in.:

  • Tworzenie Muzeum Uniwersyteckiego – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (UKW)
  • Wolność wolnych ludzi. 1980-1989 – dekada wolności na bydgoskiej WSP – dr Monika Opioła-Cegiełka (UKW)

Po zakończeniu części plenarnej, nastąpi przejście z ulokowanej na pierwszym piętrze Auli na piętro drugie- do strefy muzealnej, gdzie po uroczystym przecięciu wstęgi i wpisach do Księgi Pamiątkowej Muzeum Uniwersyteckiego- odbędzie się zwiedzanie.

Wydarzeniu będą towarzyszyć dwie wystawy:

  • Cztery uczelnie – jedna historia. 1969-2019. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu
  • Wolność wolnych ludzi. Dekada 1980/90 na bydgoskiej WSP

Dodaj komentarz