W czwartek, dn. 9 listopada 2023 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości 2023.

W tym roku przypadała 105. rocznica odzyskania przez Polskę suwerenności, dzięki której nasz kraj ponownie zaistniał na mapach Europy oraz świata po 123 latach obcej dominacji. W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości i przedstawicieli społeczności akademickiej SGGW. W tym dwie wybitne osobowości, które pokoleniowo łączą się nie tylko z trudnymi dziejami Polski w ubiegłym stuleciu, jak wojna 1939-1945, czasy stalinizmu i komunizmu. Lecz także wielkimi zasługami dla Ojczyzny, Nauki i SGGW.

  • Pan prof. Leszek Żukowski, wieloletni pracownik Uczelni, dziekan Wydziału Technologii w latach 1987-1993. W czasie II wojny światowej żołnierz Szarych Szeregów. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w latach 2013-2020.
  • Pan prof. Marian Drozdowski, historyk i biografista, varsavianista, profesor nauk humanistycznych, zawodowo związany m.in. z Instytutem Historii PAN. Od wielu lat także z Uczelnią. W czasie II wojny przebywał z rodziną w łódzkim obozie hitlerowskim.

Uroczystości rozpoczęły się od sympozjum dedykowanego jednemu z Rektorów SGGW. Tegoroczne wspomnienia zostały poświęcone prof. Stefanowi Biedrzyckiemu, zarządzającemu Uczelnią w okresie międzywojennym w latach 1921-1922 i 1929-1932. Swoje wykłady wygłosili:

  • dr hab. Sławomir Podlaski z Katedry Fizjologii Roślin SGGW, historyk Uczelni, badający jej dzieje m.in. pod kątem udziału studentów SGGW oraz jej protoplastów w zrywach narodowowyzwoleńczych. Wystąpienie Pana profesora zatytułowane było Prof. Stefan Biedrzycki współtwórca SGGW.
  • Dr inż. Krzysztof Korpysz z Instytutu Inżynierii Produkcji SGGW, będącego spadkobiercą założonego w międzywojniu przez Rektora Biedrzyckiego Zakładu Maszynoznawstwa Rolniczego. Tytuł przemówienia brzmiał Prof. Stefan Biedrzycki – naukowiec, dydaktyk, konstruktor, popularyzator mechanizacji rolnictwa.

W trakcie sympozjum krótkie przemówienie na temat Budowniczych II RP wygłosił także Pan prof. Marian M. Drozdowski, przypominając takie sylwetki Ojców Niepodległości jak Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Władysław Grabski, Wincenty Witos.

Po części wspomnieniowej przy Galerii Rektorów SGGW odbyło się wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich przy wokalno-instrumentalnej oprawie muzycznej Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.

Następnie wszyscy udali się do hallu Auli Kryształowej na Apel Poległych upamiętniający ofiary II wojny światowej z grona akademickiego SGGW, gdzie znajdują się cztery tablice z ich nazwiskami. Po złożeniu hołdu oraz kwiatów nastąpiło przejście pod tablicę-pomnik dedykowaną wszystkim ofiarom walk i wojen z lat 1918-1920 i 1939-1945, wywodzącym się ze społeczności Uczelni.

W trakcie uroczystości wielce radował widok naszych studentów zaangażowanych w cały przebieg wydarzenia. W tym roku organizacyjnie wsparli nas studenci Międzywydziałowego Koła Turystyki. Dziękujemy! Serce roście, kiedy widzi się kontynuację tej tradycji podtrzymywanej od dziesięcioleci. Od 2011 roku Muzeum SGGW jest współorganizatorem wydarzenia razem ze Stowarzyszeniem Wychowanków SGGW. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, a także zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem uroczystości i nagraniami na stronie Muzeum w zakładce Aktualności pod linkiem: https://muzeum.sggw.edu.pl/swieto-niepodleglosci-w-sggw/