Przedstawiamy kilka informacji dotyczących procedury uzgodnienia statutów i regulaminów muzeów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina (nr pisma DDK/2551/600/66/16, z dnia 4 listopada 2016 r.) Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zostały powierzone „prace związane z uzgadnianiem projektów regulaminów muzeów prywatnych i projektów statutów muzeów samorządowych”.

Na stronie MKiDN znajdują się pomocne wzory regulaminu i statutu oraz obowiązujący kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego, (jakim według ustawy o muzeach jest muzeum uczelniane), który należy dołączyć do składanego wniosku o uzgodnienie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego regulaminu muzeum.

Wniosek o uzgodnienie projektu regulaminu lub statutu należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Departament Dziedzictwa Kulturowego; Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Więcej informacji na stronach:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Dodaj komentarz