[singlepic id=255 w=240 h=220 float=left]

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych uprzejmie zaprasza na VI Zebranie Spotkanie Przedstawicieli Muzeów Uczelnianych w Polsce, które odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego (gmach Wydziału Historycznego) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 
Początek obrad:
godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin)
 
 
Porządek obrad:
 
1. Powitanie zebranych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawdzenie obecności.
4. Wybór przewodniczącego obrad.
5. Wybór protokolanta obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu SMU.
8.Wybór Zarządu SMU na lata 2014-2017:
a) wybór prezesa (głosowanie tajne),
b) wybór członków Zarządu (głosowanie tajne),
c) ogłoszenie wyników głosowania,
d) ukonstytuowanie się Zarządu.
9. Wybór Komisji Rewizyjnej SMU na lata 2014-2017 (głosowanie jawne).
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.
 
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu do dnia 23 maja 2014 na adres mailowy: magdalena.grassmann@umb.edu.pl
 
Z poważaniem,

 
Magdalena Grassmann

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 085 748 54 67
kom. 608 89 37 63

Dodaj komentarz