„W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu” – wystawa w Muzeum Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

Dnia 28 marca 201 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej „W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu”, którą Muzeum UMP przygotowało z okazji setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego oraz jego Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego. Dzisiejszy poznański Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego. Na wystawie prezentowane są archiwalia i pamiątki z katedr, klinik i zakładów lekarskich i farmaceutycznych z okresu międzywojennego – te, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów. Można obejrzeć zarówno zdjęcia, jak i stare aparaty i instrumenty ze wszystkich dziedzin medycyny oraz farmacji. Na wystawie znalazła się także garść informacji o historii powstania Uniwersytetu Poznańskiego oraz pierwszych latach działalności lekarskich i farmaceutycznych katedr i zakładów.
Wystawę można oglądać w siedzibie Muzeum UMP do 31 marca 2021 roku.
Fot. Mirosław Baryga

Dodaj komentarz