23 stycznia odbył się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wernisaż wystawy Wybrane przedmioty z kolekcji Muzeum UR. Wystawa wpisuje się w obchody jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego. Na ekspozycję składa się dziesięć reprezentatywnych przedmiotów z ponad trzytysięcznej kolekcji Muzeum Uczelnianego.
Wernisaż zaszczyciło obecnością wielu gości: przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Piątkowski, prorektorzy: prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Dyrektor Biura JM Rektora dr Szymon Sikorski, prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, goście z krakowskich muzeów uczelnianych: Muzeum Politechniki Krakowskiej ze swoim opiekunem merytorycznym, byłym rektorem PK prof. dr. hab. inż. Marcinem Chrzanowskim, Katarzyna Zięba – kierownik Działu Strategii i Rozwoju Muzeum UJ, zespół Muzeum AGH z kierownikiem Łukaszem Białym, prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek i dr Piotr Pacanowski z Muzeum Gleb Centrum Edukacji Gleboznawczej UR oraz pracownicy Uniwersytetu Rolniczego.

Wystawa uświadomiła odwiedzającym, jak bogata jest historia naszego Uniwersytetu, trwająca nieprzerwanie 128 lat, od założenia Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jedynej wówczas krakowskiej uczelni. Od roku 1923 byliśmy piątym Wydziałem Uniwersytetu, pierwszym „dołożonym” od roku 1400. Jesteśmy ponadto spadkobiercami Szkoły Rolniczej w Dublanach, założonej przez księcia Leona Ludwika Sapiehę w roku 1856. Można jeszcze przywołać Katedrę Rolnictwa Akademii Krakowskiej, efekt reformy kołłątajowskiej, działającą w latach 1806–1809.

Wystawę można zwiedzać w holu Budynku Jubileuszowego do 6 lutego br. Następnie zostanie przeniesiona na korytarze innych wydziałów, żeby jak najwięcej studentów mogło zapoznać się z bogatą tradycją swojej Uczelni w roku jubileuszu 65-lecia i w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Galeria zdjęć z wernisażu dostępna jest na stronie Uniwersytetu: https://urk.edu.pl/index/site/3356/1021

Dodaj komentarz