W piątek, 23 marca br. w Muzeum SGGW odbyło się sympozjum zorganizowane w stulecie odzyskania niepodległości i 80. rocznicę śmierci Władysława Grabskiego, wybitnego polityka, męża stanu, uczonego, ekonomisty i Rektora SGGW w latach 1926 – 1928.
Wydarzenie odbyło się pod znakiem „Niepodległa” jako projekt realizowany w ramach ogólnopolskich obchodów odzyskania nieodległości.
Wydarzenie to zainaugurowało uczelniane obchody stulecia odzyskania niepodległości, a uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

W uroczystości wzięły udział władze Uczelni w osobach Prorektorów: prof. dr hab. Mariana Binka, prorektora ds. nauki oraz prof. dr hab. Kazimierza Banasika, prorektora ds. rozwoju, a także kanclerza uczelni dr Władysława Skarżyńskiego. Wśród gości obecny był pan Grzegorz Grabski, potomek rodu Grabskich. Na sympozjum przybyli rektorzy poprzednich kadencji: prof. Jan Górecki, prof. Włodzimierz Kluciński, prof. Alojzy Szymański oraz prof. Tomasz Borecki, który był również jednym z prelegentów. Uroczystość zaszczycił prof. Leszek Żukowski, emerytowany profesor Wydziału Technologii Drewna SGGW, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień hitlerowskiego obozu, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oraz członek Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy Prezydencie RP.

Dzięki uprzejmości Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego odbył się pokaz filmu dokumentalnego z 1923 roku “Prezydent Wojciechowski w Gdyni”, który przyjęty został przez obecnych z dużym zainteresowaniem, z uwagi na jedyne zachowane ujęcia z udziałem Władysława Grabskiego. Goście docenili również muzykę towarzyszącą filmowi, która specjalnie na potrzeby tego pokazu została skomponowana przez studenta SGGW, pana Konrada Sławińskiego, studenta V roku budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Wygłoszone referaty skoncentrowane były na znaczeniu jakie Grabski odegrał w rozwoju niepodległego państwa polskiego. Referat pana prof. Tomasza Boreckiego zatytułowany „Władysław Grabski jako orędownik przemian polskiej wsi”, ukazał wizjonerską działalność i znaczenie tego polityka dla polskiej wsi. Wystąpienie pana prof. Mariana M. Drozdowskiego, profesora Instytutu Historii PAN, zatytułowane „Wkład Władysława Grabskiego do polskiej kultury gospodarczej i politycznej”, ukazało dokonania Grabskiego z perspektywy historyka dwudziestolecia międzywojennego i autora jego biografii.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały pochodzące z Archiwum Grabskiego, przechowywanego w zasobach Archiwum Akt Nowych, wśród których wymienić należy korespondencję Władysława Grabskiego z rodzeństwem oraz dokumenty z konferencji pokojowej w Paryżu. Wśród zachowanych w AAN materiałów zaprezentowano również niezwykły list poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, opisujący okoliczności zamachu na życie prezydenta Gabriela Narutowicza.

Uwagę gości zwróciły także wzory polskich banknotów, wyemitowanych w 1924 roku w związku z reformą walutową Władysława Grabskiego, pochodzących ze zbiorów Narodowego Banku Polskiego.

Sympozjum zwieńczyła ceremonia złożenia kwiatów pod obeliskiem Władysława Grabskiego przed budynkiem Biblioteki Głównej jego imienia, w której wzięli udział JM Rektor, zaproszeni goście, społeczność akademicka SGGW oraz pracownicy Biblioteki.

Pełna relacja fotograficzna z wydarzenia – link

 

Dodaj komentarz