[singlepic id=482 w=320 h=240 float=left]

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na wykład prof. Stanisława Ilnickiego z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: Niezwykli Bracia gen. dr med. Stefan Mozołowski (1892-1940) i prof. dr hab. med. Włodzimierz Mozołowski (1895-1975) w świetle rodzinnych dokumentów, wspomnień i korespondencjiWykład odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. w sali im. Mozołowskiego Collegium Biomedicum GUMEd, ul. Dębinki 1.

 
O wykładowcy:
 

Pułkownik w stanie spoczynku dr hab. med. Stanisław ILNICKI, ur. 8.05.1942 r. w Klesowie na Wołyniu, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie (1959) i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, cum eximia laude (1966). Specjalista psychiatra. Asystent/kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie (1968-2002); docent Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii tamże (2000-2004); profesor nadzwyczajny, organizator i kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego tamże (2005-nadal). Wieloletni konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie psychiatrii. Zainteresowania badawcze: organizacja ochrony zdrowia w wojsku, ekspertyza sądowo-psychiatryczna i wojskowo-lekarska, historia psychiatrii wojskowej i powszechnej.

O wykładzie:

 

Wiosną 2010 r. w Szpitalu Wojskowym na Szaserów, wchodzącym w skład Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, trwały przygotowania do uroczystości przekazania rodzinie płk. dr. med. Stefana Mozołowskiego, zamordowanego w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Charkowie, aktu pośmiertnej nominacji na stopień generała brygady.
 
Ponieważ ustalony przez Kancelarię Prezydenta RP miesięczny termin podpisania nominacji stwarzał obawę, że dokument może nie być gotowy do wręczenia na uroczystości planowanej na dzień 12 maja 2010 r., poproszono płk. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego, osobistego lekarza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o pośrednictwo w uzyskaniu podpisu. Nominacja została podpisana przez Prezydenta w szpitalu podczas odwiedzin u chorej matki, w przeddzień tragicznego lotu do Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 
Wskutek tych okoliczności uroczystość w dniu 12 maja 2010 r., w 75-rocznicę śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w niezamierzony sposób nabrała wyjątkowego charakteru. Ukazała ona szczególną rolę braci Mozołowskich – Stefana (1892-1940), lekarza przybocznego i Włodzimierza (1895-1975), dowódcy Kompanii Przybocznej Marszałka, w czasie walk o niepodległość i w służbie państwowej II Rzeczypospolitej. Zwrócił na to uwagę w swoim wystąpieniu na uroczystości radca społeczny Prezydenta RP dr hab. med. Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Przebieg służby, dokonania zawodowe i męczeńska śmierć gen. bryg. dr. med. Stefana Mozołowskiego zostały opisane w szeregu publikacji, jednakże wciąż czekają na szersze omówienie. Dorobek naukowy, pedagogiczny i legendę życia prof. dr. hab. Włodzimierza Mozołowskiego została pięknie przedstawiona w jubileuszowej księdze wydanej na 100-lecie Jego urodzin przez uczniów i współpracowników Profesora.
 
Niewiele natomiast napisano dotychczas o życiu osobistym tych wybitnych postaci, o ich szczególnej więzi braterskiej, o dramatycznych losach i niepospolitych dokonaniach członków Ich rodzin. Jest dla mnie zaszczytem, że brak ten będę mógł częściowo wypełnić dzieląc się wiedzą uzyskaną z niepublikowanych archiwaliów rodzinnych, udostępnionych mi przez Panią Jolantę Mozołowską (1928-2015), żonę redaktora Andrzeja Mozołowskiego (1925-1997) oraz syna doktora Stefana Mozołowskiego.

Dodaj komentarz