Dnia 26 lutego 2020 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.

Wykład pt. „Polska i europejska tożsamość Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle obchodów trzech rocznic: trzystu-, dwustu- i siedemdziesięciolecia istnienia (2002, 2011 i 2015)” wygłosi prof. Jan Harasimowicz.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00

Muzea uczelniane są strażnikami tradycji akademickich, w nich kształtuje się pamięć o dorobku naukowym i dydaktycznym poszczególnych uczelni, w także o ich wkładzie w życie społeczne regionu i kraju. Zadania, jakie ma do spełnienia w tym zakresie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego są szczególne: uczelnia powstała w 1702 roku jako Akademia Jezuicka, z fundacji cesarza Leopolda I Habsburga, w 1811 roku została przekształcona w pruski Uniwersytet Państwowy rozkazem gabinetowym króla Fryderyka Wilhelma III, a w 1945 roku – w polski Uniwersytet Państwowy dekretem prezydenta Bolesława Bieruta. Każdy z tych „trzech początków” był inny i do każdego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, powołane do życia w 1992 roku, musiało się inaczej przygotować. W ramach wykładu będzie przedstawiona rola Muzeum w obchodach trzech rocznic „założycielskich”, które przypadły na pierwsze piętnastolecie XXI wieku.

PROF. DR HAB. JERZY HARASIMOWICZ, ur. w 1950 r., historyk sztuki i kultury, specjalizuje się w historii kultury renesansu i reformacji (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej), historii kultury i sztuki Śląska oraz historii nauki i szkolnictwa wyższego. Od początku swojej pracy związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim (studia historii sztuki i filozofii – UWr 1968-1975, historii sztuki i teologii – Uniwersytet w Zurychu 1978; doktorat – UWr 1985; habilitacja – UWr 1993; tytuł profesorski – 2001), od 2003 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji UWr, od 2010 pełni funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Uhonorowany został tytułem doktora honoris causa w zakresie teologii na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (2010). Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2005), Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013). Do jego najważniejszych publikacji należą m.in.: Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji (1520-1650), Wrocław 1986; Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII w. w Europie Środkowowschodniej, Warszawa 1990; Kultura artystyczna dawnej Legnicy, Opole 1991; Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji, Wrocław 1992; Kunst als Glaubensbekenntnis. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit, Baden-Baden 1996; Atlas architektury Wrocławia, t. 1-2, Wrocław 1997-1998; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000 (2. wyd. 2001, 3. wyd. 2006); Architektur und Kunst, [w:] Geschichte des Pietismus, vol. 4, Göttingen 2003, s. 456–485; Il Rinascimento fuori dal limes romanus, [w:] Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. 1, Vicenza 2005, s. 415–438; Na skrzyżowaniu europejskich dróg: Dolny Śląsk, Wrocław 2007; Adel in Schlesien. Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, München 2010; Schwärmergeist und Freiheitsdenken. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2010; Protestantischer Kirchenbau in Europa. Grundlagen und neue Forschungskonzepte, Regensburg 2015; Cranachs Kirche. Begleitbuch zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt Cranach der Jüngere 2015, Beucha/Markkleeberg 2015; Sichtbares Wort. Die Kunst als Medium der Konfessionalisierung und Intensivierung des Glaubens in der Frühen Neuzeit, Regensburg 2017; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. IV: Województwo dolnośląskie, zesz. 7: Powiat trzebnicki, Warszawa 2018.
Prof. J. Harasimowicz jest członkiem, m.in.: Komitetu Nauk Historycznych PAN – członek Komisji Historii Kultury od 1996; Polskiego Towarzystwo Badań Reformacji – prezes od 2002; Historische Kommission für Schlesien – członek od 2000; Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) – członek od 2008; Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Pietyzmem przy Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze – członek od 2008; Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) – członek od 2010.

Dodaj komentarz