W dniach 22-24 listopada miała miejsce konferencja „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane” organizowana przez Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Górniczo Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie. Konferencję zainaugurowano w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Podczas spotkania wykład wprowadzający pt. „Czy potrzebne są muzea w wyższych uczelniach?” wygłosił prof. dr hab. Jan Święch, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodaj komentarz