[singlepic id=703 w=320 h=280 float=left]

Środę 25 października zapamiętamy jako święto najstarszej polskiej książnicy. W tym dniu bowiem zainaugurowano wystawę czasową “Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało uniwersyteckiej bibliotece medal Bibliotheca Magna Perennisque, a także ukazał się II tom Historii Biblioteki Jagiellońkiej (1775-1941). Wieczór uświetnił wykład prof. dr hab. Krzysztofa Migonia.
 
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia zawartą w albumie Bibliotheca Magna oraz do zwiedzania wystawy w Collegium Maius i lektury II tomu dziejów BJ.
 
Wystawa „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów.” przybliża dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w czasie kiedy mieściła się ona w gmachu Collegium Maius (lata 1775-1940). Dokonujący się wówczas prężny rozwój zbiorów najstarszej polskiej książnicy stał się inspiracją do głębszych rozważań o roli biblioteki w kontekście jej wkładu w kulturę lokalną i narodową. Twórcami wystawy kierowała bowiem myśl, że rozwój Biblioteki Jagiellońskiej odzwierciedla kształtowanie się i rozwój biblioteki jako instytucji kultury. Na kanwie dziejów Biblioteki snute są także rozważania o roli bibliotek i zawodu bibliotekarza na przestrzeni wieków. Tytuł wystawy podkreśla nie tylko wielkie znaczenie kulturowe pierwszej polskiej książnicy akademickiej, ale nawiązuje do medalu przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1995 r. Medal „Bibliotheca Magna – Perennisque”, który nadaje się za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim.
 
[singlepic id=704 w=300 h=240 float=right]

Twórcy wystawy wyznaczyli sobie za cel uwypuklenie funkcji jaką pełni biblioteka akademicka, wespół z innymi instytucjami powstałymi w ramach Uniwersytetu, jak Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla ochrony szeroko pojętego dziedzictwa akademickiego. Dlatego też tak ważne jest umieszczenie wystawy w Collegium Maius, pierwszej siedzibie uniwersytetu. Losy Biblioteki i najstarszego uniwersyteckiego kolegium zostały ściśle splecione w momencie, gdy na przełomie XVIII i XX wieku, rozkwitająca książnica przejęła cały budynek, umożliwiając niejako jego przetrwanie, a później przemianę w uniwersyteckie muzeum. Z samym gmachem związana jest zatem dość złożona symbolika. Collegium Maius to fundament polskiego dziedzictwa akademickiego nie tylko pod względem materialnym, jego przestrzeń może być bowiem interpretowana jako zawierająca w sobie syntezę podstawowych pojęć związanych z dorobkiem kulturowym Europy zakorzenionym jeszcze w starożytności, takich jak akademia, biblioteka i muzeum.
 
Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej podzielone zostały w ramach wystawy na kilka etapów. W ramach każdego z nich nakreślone zostały trzy wątki tematyczne: charakter zbiorów oraz ich opracowywanie; rola biblioteki jako instytucji w danym czasie, dla uniwersytetu i społeczności Krakowa; wiodące osobowości, nadające charakter samej instytucji oraz mające bezpośredni wpływ na rozwój i systematyzację zbiorów.
 
Na wystawie można zobaczyć cenne obiekty z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej, kluczowe dla rozwoju księgozbioru, ale także znaczące przez wzgląd na ich autora i treść. Przedstawione zostały muzealia i archiwalia będące częścią spuścizny po wybitnych postaciach związanych z dziejami Biblioteki. Zaprezentowane zostały także archiwalne materiały filmowe i fotograficzne oraz współcześnie zrealizowaną dokumentację filmową.
 
Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego czynna będzie:
 
Od 26 października 2017 do 18 stycznia 2018
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00, w soboty od 10.00-14.00, w niedzielę nieczynne.

Dodaj komentarz