[singlepic id=317 w=280 h=200 float=left]

Choć działania wojenne w Dardanelach w latach 1915-1916 pochłonęły około pół miliona ofiar (zabitych, rannych i zaginionych), to w naszym kraju stanowią one wciąż mało znany epizod Wielkiej Wojny. Kampania ta z perspektywy Turcji i państw Wspólnoty Brytyjskiej miała jednak bardzo istotne znaczenie. Z jednej bowiem strony zapoczątkowała błyskotliwą karierę wojskową późniejszego twórcy i pierwszego prezydenta Republiki Turcji Kemala Atatürka, z drugiej zaś zahamowała na pewien czas szybko rozwijającą się karierę polityczną jej inspiratora, Sir Winstona Churchilla. Walki na półwyspie Gallipoli odegrały kolosalną rolę w tworzeniu się świadomości narodowej Australijczyków, Nowozelandczyków oraz współczesnych Turków. Wśród historyków nie brak też głosów mówiących, że porażka wojsk Ententy w Dardanelach znacznie przyśpieszyła wybuch Rewolucji Październikowej w Rosji.
 
Celem przygotowanej przez dr. Piotra Nykiela z Katedry Turkologii UJ wystawy „Gallipoli – 100 lat po bitwie” jest zachęcenie widza do odwiedzenia rejonu Dardaneli, który stanowi unikalne połączenie wciąż stosunkowo dobrze zachowanych pól bitewnych i fortyfikacji z urzekającym krajobrazem. Na ekspozycję składa się trzydzieści plansz, przedstawiających w ogólnym zarysie (w jęz. polskim i tureckim) genezę, przebieg i skutki działań morskich w Dardanelach oraz kampanii na półwyspie Gallipoli. Materiał ikonograficzny stanowi ok. 100 fotografii, z których większość przedstawia aktualny stan zachowania pól bitewnych i cmentarzy. Nie brak także zdjęć archiwalnych oraz informacji dotyczących Polaków walczących na tym froncie.
 
Wystawę można było oglądać w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 17 lutego do 7 kwietnia 2015 r. Od 14 kwietnia wystawa jest pokazywana w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7.

 

[singlepic id=318 w=260 h=200 float=midle]

Dodaj komentarz