[singlepic id=582 w=280 h=220 float=left]

Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej sięga 1898 r., kiedy to powołano do życia Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Jak znaczącą rolę przywiązywano do nauczania fizyki świadczy fakt, że wśród pierwszych wzniesionych budynków (1899-1901) był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Następny rozdział historii zaczyna się w 1915 r. kiedy w wyniku działań polskich organizacji na bazie Instytutu Politechnicznego powstała polskojęzyczna wyższa szkoła techniczna – Politechnika Warszawska.
 
Idea kształcenia “fizyków technicznych” w ramach zorganizowanego wydziału sięga okresu przedwojennego i podana była w 1932 r. przez prof. Mieczysława Wolfkego na VI Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie. Do idei tej powrócił dyrektor Instytutu Fizyki prof. Szczepan Szczeniowski, propagując ją na wyższych szczeblach władz szkolnictwa wyższego i przygotowując grunt na terenie Politechniki do realizacji tego pomysłu.
 
W 1975 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.16 grudnia 1998 r. Senat PW podjął uchwałę o utworzeniu z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dwóch samodzielnych wydziałów – Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tak zatem fizyka na Politechnice Warszawskiej wkraczając w drugie stulecie swojej historii rozpoczęła nowy rozdział swego istnienia na tej uczelni.
 
Od początku Zakład Fizyki był zorganizowany bardzo starannie i nowocześnie. Obok świetnie wyposażonego działu demonstracyjnego istniał dobrze wyposażony dział prac naukowych. Całości dopełniał dobrze zorganizowany warsztat mechaniczny. Wiele urządzeń udało się zachować, w czym ogromny swój udział miał prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zych, który przez lata z ogromną pieczołowitością ratował je od zapomnienia. Wiele z nich jest prezentowanych na wystawie.

 
Wernisaż wystawy odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 14 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.
 
więcej: www.muzeumpw.com.pl

Dodaj komentarz