Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na Wystawę Jubileuszową Profesora Romana Ossowskiego – wybitnego badacza,

specjalisty z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej, twórcy kierunku psychologia w UKW, związanego z Uczelnią od 1969 roku.
Wernisaż odbędzie się 24 października 2022 roku o godz. 13.00 w Pracowni Pamięci Bydgoszczan i Regionu
(Biblioteka UKW, I piętro). Wydarzenie poprowadzi dr Anna Nogaj.