Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wystawę jubileuszową “Pan na Collegium Maius. Dziedzictwo Karola Estreichera młodszego”

zorganizowaną z okazji 60-lecia otwarcia Muzeum UJ, które nastąpiło dokładnie 6 maja 1964 r. o godz. 11.00. Przez 6 dekad Collegium Maius, w którym mieści się placówka, stało się jednym z obowiązkowych punktów odwiedzin turystów z całego świata. Bywały tu również koronowane głowy, dyplomaci, osobistości świata nauki i sztuki. Zwiedzający wystawę zobaczą Collegium Maius od strony dotąd mało nieznanej.

Wystawa koncentruje się na jego twórcy, czyli Karolu Estreicherze młodszym oraz konfrontuje się z czarną legendą, jaka powstała w Krakowie po jego śmierci. Muzeum przez niego stworzone wywoływało bowiem na początku swojej działalności wiele kontrowersji, przede wszystkim z uwagi na charakter dokonanej przebudowy i aranżacji Collegium Maius – najstarszego, średniowiecznego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale wystawa opowiada również o nietuzinkowych ludziach pracujących w Muzeum UJ oraz o tym, jak stworzona przez Karola Estreichera jr. wizja dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego funkcjonuje dzisiaj.

Wernisaż: 7 maja godz. 12.00
Wystawa czynna od 8 maja do 30 sierpnia 2024