Wystawa “Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki” organizowana przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Nauki Gdańskiej (oddział Muzeum Gdańska) we współpracy

z Muzeum Gdański Uniwersytet Medyczny i Sekcja Historyczna Biblioteki Politechniki Gdańskiej zdobyła główną nagrodę w konkursie o Nagrodę FarU!
GRATULUJEMY!!!

Projekt zakładał prezentację przekroju działalności naukowej badaczek związanych z FarU oraz ich wkładu w kształtowanie nauki gdańskiej szerokiej publiczności. To pierwsza próba podjęcia tego tematu w środowisku akademickim i poza nim.

Intencją organizatorek była inkluzywność wystawy oraz debat. Zadbano o audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie wystawy na język angielski. Prace są prezentowane na trzech uczelniach i towarzyszą im panele dyskusyjne z udziałem badaczek.

W organizację zaangażowali się: Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekcja Historyczna Biblioteki Politechniki Gdańskiej, Muzeum Nauki Gdańskiej, Działy Promocji GUMed i PG oraz Zespół Prasowy UG. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzajemnego poznania i zacieśnienia kooperacji pomiędzy jednostkami i pracownikami.

Więcej informacji na stronie: Związek Uczelni Fahrenheita