[singlepic id=686 w=320 h=280 float=left]

Dyrekcja Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Kierownik Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej Oddziału Muzeum Warszawy zapraszają na wystawę „FARMACJA NA UNIWERSYTECIE”, którą można będzie oglądać w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, od 8 września do 13 października 2017 roku. Ekspozycja obejmuje okres od 1809 roku, czyli powołania w Warszawie Gabinetu Farmaceutycznego przy Szkole Lekarskiej (zwanej też w dokumentach Wydziałem Lekarskim), do wybuchu II wojny światowej, kiedy to farmacja miała już ugruntowane miejsce na uczelni, jako dziedzina nauki, równoprawna z innymi kierunkami, w randze wydziału. Na planszach i wielkoformatowych wydrukach ulokowanych w przestrzeni wystawowej Starego BUW-u zaprezentujemy dawne fotografie, dokumenty z epoki, insygnia wydziałowe i miejsca związane z dziejami farmacji na UW.

 
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz