[singlepic id=411 w=300 h=240 float=left]

3 grudnia 2015, w Jubileuszowym roku 70-lecia uczelni, otwarto nową wystawę stałą pt. POLITECHNIKA KRAKOWSKA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ. W głównej Sali Ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Krakowskiej zaprezentowane są w dużym skrócie najważniejsze wydarzenia z historii Politechniki. Obejmują one okres od powstania Uczelni w roku 1945 jako Wydziały Inżynieryjne Akademii Górniczej (obecnie: Akademia Górniczo-Hutnicza) – poprzez kadencje nieżyjących już kolejnych Rektorów Politechniki tj. do roku 1990. Portrety wszystkich dotychczasowych Rektorów, umieszczone w najwyższym rzędzie ekspozycji są fotograficznymi kopiami oryginalnych portretów zdobiących Salę Senacką Uczelni i tworzących swoistą „oś czasu”.
 

Okres obejmujący lata od 1990 do 2015, w którym Uczelnią kierowali żyjący obecnie Rektorzy, ilustrowany jest fotografiami pokazującymi współczesny wygląd Uczelni. Fotografie na planszach dotyczących lat 1945-1990 są pomyślane jako zalążki prezentacji elektronicznych, przedstawiających w sposób bardziej szczegółowy wydarzenia z danego okresu. W gablotach umieszczono dokumenty i przedmioty, dotyczące wydarzeń pokazanych na kolejnych planszach.
 

Pragniemy też poinformować Państwa, że kolejny, tym razem jubileuszowy numer Biuletynu Muzeum PK jest już dostępny. Choć okładka przypomina numer sprzed 10 lat – wydany w dniu otwarcia pierwszej wystawy stałej w Muzeum PK, zawartość tego została nieco zmieniona i rozszerzona o nowe treści i fotografie. Biuletyn stanowi katalog do nowej wystawy stałej “Politechnika Krakowska w Perspektywie Historycznej”. Jest to wydawnictwo bezpłatne, wydane w wersji dwujęzycznej.

[nggallery id=169]

Dodaj komentarz