Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego oraz wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke
“Nie tylko Katyń… miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię”


Ważnym wydarzeniem obchodów Święta Politechniki Warszawskiej jest interdyscyplinarna konferencja naukowa “Ofiary zbrodni katyńskiej – studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej”. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa czasowa “Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego” oraz wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke “Nie tylko Katyń… miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię”. Na wystawie prezentowane będą m.in. artefakty grobowe, fotografie, pamiątki, legitymacje, dyplomy pochodzące ze zbiorów Muzeum Katyńskiego.
Organizatorem wystawy jest Muzeum Katyńskie.
Organizatorzy konferencji: Politechnika Warszawska, Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologii Muzeum Wojska Polskiego
Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10-14 w Małej Auli w Gmachu GŁównym PW, Plac Politechniki 1.
Wystawa będzie eksponowana od 9 grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. w sali ekspozycyjnej Muzeum PW, Gmach Główny PW, parter.
Więcej: www.muzeumpw.com.pl

Dodaj komentarz