Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zaprasza na wystawę poświęconą postaci Xawerego Pusłowskiego – darczyńcy, patrioty, działacza społecznego.

Losy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Xawerego Pusłowskiego splotły się najsilniej w 1953 roku, gdy Pusłowski ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nieruchomość przy ulicy Westerpaltte 10 oraz kolekcję dzieł sztuki wybranych z rodzinnego zbioru. Kolekcja była niebagatelna i stanowiła olbrzymi wkład w nowo utworzone Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzbogacając się o obrazy Matejki, Malczewskiego, Mehoffera, Boznańskiej a także Massysa, Cranacha, Delacroix i wielu innych.
W pierwszych dniach po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości w 1918 Pusłowski w randze porucznika oddelegowany został na stanowisko adiutanta przy generale Emilu Gołogórskim. A w 1919 roku w związku z rozpoczynającymi się obradami pokojowymi w Paryżu, które ostatecznie miały dać odpowiedź, co do kształtu politycznego przyszłej Europy i świata, Pusłowski został odkomenderowany do służby przy premierze Ignacym Paderewskim. Towarzyszył premierowi przez cały okres obrad, a gdy już upadł rząd Paderewskiego pozostał do jego dyspozycji jako oficer łącznikowy.
W dwudziestoleciu międzywojennym przez szereg lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. Organizował pobyty w Krakowie: Herberta Hoovera – wówczas już nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka Pétaina, króla rumuńskiego Karola II, maharadżów Kapurtala i Dharanpuru i szereg innych osób. Angażował się także w działalność społeczną i kulturalną Krakowa. To dzięki m.in. jego wysiłkom udało się zbudować gmach nowoczesnego Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ekspozycja składa się z dwóch części: pierwsza to próba odtworzenie pokoju, w którym mieszkał do śmierci, gdzie znajdują się pamiątki związane z jego osobą: ubrania, drobne sprzęty, meble, książki, korespondencja, dzieła sztuki z kolekcji ojca. Druga część wystawy jest poświęcona działalności publicznej Pusłowskiego po odzyskaniu niepodległości, prezentując pamiątki i fotografie z okresu międzywojennego.

Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2019 roku

Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10, Kraków
poniedziałek – piątek 10:00-16:00,
sobota 10:00-14:00
wstęp wolny

 

Dodaj komentarz