[singlepic id=214 w=240 h=200 float=left]

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów uprzejmie informuje o ogłoszeniu XXXIV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013. Zasady tegorocznej edycji uległy zmianom, których wprowadzenie poprzedziły wszechstronne konsultacje ze środowiskiem muzealników, prowadzone pod patronatem Rady Programowej NIMOZ. Propozycje nowych rozwiązań podyktowane były troską o prestiż Konkursu oraz tym, aby odzwierciedlał on zmiany zachodzące w funkcjonowaniu muzeów, uwzględniał przesunięcia akcentów i nowe obszary muzealnej aktywności. Sybilla jest konkursem branżowym, dlatego tak ważna była opinia Państwa, uczestników Konkursu.

 

Uprzejmie informujemy, że nabór zgłoszeń do XXXIV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013 upływa 28 lutego br.!

 

Nowe zapisy Regulaminu dotyczą w pierwszej kolejności kategorii konkursowych, które obejmują najistotniejsze współcześnie działania muzeów, wskazując na ich złożoność i wielopłaszczyznowość. Regulamin proponuje zachowanie wystaw jako najczęstszej formy prezentacji zbiorów, dokonań naukowych, nawiązania dialogu z publicznością. Regulamin przewiduje pięć wystawienniczych kategorii, co ma szczególne znaczenie dla uwzględnienia różnic w merytorycznej działalności poszczególnych muzeów oraz wielkości ich zasobów, w tym także organizacyjnych i finansowych. Pozostałe kategorie obejmują inne, nie mniej ważne, statutowe zadania muzeów. W efekcie korekty katalogu kategorii, muzea uzyskały możliwość składania czterech, a nie jak dotąd trzech wniosków. Efektem zmian jest również zastąpienie „nominacji” – „wyróżnieniami” oraz przywrócenie „nagrody głównej”.

 

Nowy regulamin Sybilli zwiększył zakres instytucji, które mogą zgłaszać swoje projekty, o muzea będące jednostkami organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powoływane decyzją właściwych władz.

 

Ogłoszenie laureatów oraz podsumowanie konkursu, odbędzie się 12 maja 2014 roku, podczas uroczystej gali w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. Więcej informacji znajda Państwo na stronie: http://konkurssybilla.nimoz.pl/
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Sybilla.

Dodaj komentarz