„Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki”, bo wchodzący jak i sama rzeka nie są takie same jak w przeszłości. Nawet tej najbliższej. Upływ czasu i zmiany jakie zachodzą w nas i otaczającym świecie. Tomek Lipiński śpiewał przed laty: „to co wczoraj było postępowe / dzisiaj jest wsteczne / to co wczoraj było wywrotowe / dziś jest bezpieczne.” Muzeum gromadzi i udostępnia to co odpływa wraz z nurtem rzeki czasu. Poprzez obcowanie z obiektami, umożliwia swoisty powrót do przeszłości. Tak jakby pozwolić na zanurzenie najmniejszego palca w meandrującej rzece czasu.
Przeglądanie magazynów i zaglądanie do pudeł, pozwala dostrzec pozornie nieistotne drobiazgi. Przedmioty doskonale znane, ale, ku zaskoczeniu dawno nie widziane.

Z ulic zniknęły budki telefoniczne, coraz mniej jest też skrzynek pocztowych. A przecież wydaje się nam, że wciąż można znaleźć je na ścianie budynku nieopodal. Zanikł zwyczaj wysyłania pocztówek i pisania listów. Nawet urzędy coraz chętniej korzystają z korespondencji elektronicznej.

W Muzeum GUMed znajduje się zbiór kilkunastu kopert adresowanych do pracowników Uczelni lub samego Muzeum. Stanowią zalążek kolekcji filatelistycznej. Ilustrują dzieje naszej Uczelni oraz historie związane z nadawcami listów.
Koperta nadana 1 sierpnia 1966 r, we Frankfurcie nad Menem adresowana do dr Czesława Barana, wówczas pracującego w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej, w przyszłości profesora, organizatora i kierownika Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia [1977 r.] i Instytutu Medycyny Społecznej [1978 r.].

Okolicznościowa kartka pocztowa emitowana przez Pocztę Polską z okazji Jubileuszu 50-lecia Akademii Lekarskiej w Gdańsku, wraz ze specjalnym datownikiem 8 października 1995 r. filatelistyczna perełka!

Koperta adresowana do prof. dr hab. Jerzego Dybickiego, Kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej. Nadawcą listu był rektor Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Niewyraźny stempel pocztowy na znaczku pochodzi najprawdopodobniej z 1991 r. Ponadto informacji na kopercie wynika, że korespondencja pochodzi sprzed 12 maja 1993 roku, kiedy krakowska uczelnia stała się na powrót częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego jako Collegium Medicum.

W przyszłości planowana jest wystawa prezentująca znajdujące się w naszych zbiorach koperty i kartki pocztowe.
Swoją drogą, czy ktoś zachował w jakiejkolwiek formie pierwsze wysłane i odebrane e-maile?

 

Dodaj komentarz