Muzeum Politechniki Krakowskiej wydało kolejny, trzeci numer ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH MUZEUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, nr 1/2019 (3) rok 3, Kraków 2020,

W tomie 3 artykuły poświęcone, m.in.:
– Osobie Profesora Kazimierza Sokalskiego, Rektora PK w latach 1965 – 1968,
– rozwojowi komputeryzacji na Politechnice Krakowskiej oraz
– współczesnym tendencjom w muzealnictwie.

Wersja elektroniczna Zeszytu w formacie PDF jest dostępna na stronie Internetowej Muzeum www.muzeum.pk.edu.pl w zakładce WYDAWNICTWA  oraz w repozytorium Biblioteki Głównej PK.