W tym roku mija dokładnie 105 lat od kiedy nowopowstała w 1918 roku Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaczęła oficjalnie posługiwać się wizerunkiem orła

akademickiego, czyniąc zeń jeden ze swych najszlachetniejszych symboli. Byłoby błędne i bez uzasadnienia stwierdzić, że ów znak nie zmieniał się na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Oczywiście, że się zmieniał i dla przypomnienia tego faktu, pragniemy przybliżyć wszystkie jego metamorfozy włącznie z przypomnieniem, że już od ok. poł. lat 30. ub. stulecia przybrał on cechy oraz formę godła akademickiego.