Muzeum Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na  wystawę Żydzi w Opolu w latach 1945-1968 – wybrane zagadnienia.

Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego  jest drugą odsłoną ekspozycji, która oryginalnie została zorganizowana w Muzeum Śląska Opolskiego  z okazji 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku. Współorganizatorami wydarzenia było Archiwum Państwowe w Opolu oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Na wystawie znalazły się wycinki gazet i dokumentów opisujących działalność społeczności żydowskiej w Opolu po 1945 roku. Jak wynika z akt opolskiego AP, w Opolu od 1946 roku działał oddział Komitetu Żydowskiego, prowadzący m.in. kuchnię, opiekę lekarską i stomatologiczną, zebrania okolicznościowe, odczyty, a nawet udzielający pożyczek na uruchomienie działalności rzemieślniczo – gospodarczej.
W lipcu 1946 roku polskie władze otrzymały informację o rozpoczęciu działalności w Opolu miejskiego oddziału Hitachdut – Żydowskiej Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Pracy, której celem było ułatwianie emigracji do Palestyny i przystosowanie do życia w państwie izraelskim. W Opolu działało także Żydowskie Towarzystwo Kultury, prowadzące kursy językowe jidysz i polskiego. Działalność
i funkcjonowanie wyżej wymienionych organizacji było wraz ze wzrostem emigracji Żydów do państwa Izrael stopniowo wygaszane. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego została wzbogacona
o dodatkowe materiały archiwalne (fotografie, dokumenty) z życia pracowników naukowych pochodzenia żydowskiego zatrudnionych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem byłego rektora WSP profesora Maurycego Horna, ofiary antysemickiej polityki władz PRL w okresie tzw. wydarzeń marcowych 1968 roku.