Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel.: 41 349-62-48
fax: 41 349-62-47
e-mail: archiwum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/archiwum

wstęp bezpłatny
godziny otwarcia: w dni robocze godz. 8.30-14.30
kierownik: dr Monika Marcinkowska

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19
25-406 Kielce
tel.: 41 349-71-75 (Oddział Zbiorów Specjalnych)
tel.: 41 349-71-76 (Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw)
tel.: 41 349-71-55 (sekretariat)
e-mail: buk@ujk.edu.pl
buk.ujk.edu.pl
wstęp bezpłatny
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz. 9.00-19.00, sobota godz. 9.00-14.00
dyrektor: mgr Andrzej Antoniak

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, istniejący od 1 października 2011 roku, jest kontynuatorem tradycji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969–1973), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1973–2000), której w 1979 roku nadano imię Jana Kochanowskiego, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego (2000–2008) oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (2008–2011). Od 1981 roku posiada też Filię w Piotrkowie Trybunalskim, a od 2017 roku – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu. Archiwum zaczęło funkcjonować z chwilą zatrudnienia w 1975 roku dyplomowanego archiwisty mgr Teresy Koby-Ryszewskiej. Od 1 października 2001 roku kierownikiem Archiwum jest dr Monika Marcinkowska.
Zainteresowanie muzealiami zrodziło się w związku z obchodami 40. rocznicy powstania kieleckiej uczelni w 2009 r. Istotne z punktu widzenia jednostki przedmioty, nierzadko unikatowe, były do tej pory rozproszone i nieodpowiednio składowane, nie były także wcześniej opisane. Aby zapobiec ich niszczeniu oraz umożliwić prawidłowe opracowanie i zabezpieczenie, kierownik Archiwum wystąpiła do Rektora z wnioskiem o wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporządzeniu ewidencji obiektów, będących pamiątkami historycznymi dokumentującymi rozwój uczelni i jej prawnych poprzedników.

Zarządzeniem Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku dokonanie inwentaryzacji powierzono Archiwum UJK. Tu sporządzono ankietę, zgodnie z którą należało proces przeprowadzić. Opracowano też Kartę Ewidencji Muzealiów w UJK, pozwalającą na dokładny opis każdego przedmiotu (autor/wytwórca, materiał, wymiary, technika, czas i miejsce wykonania), zawierającą informacje o jego pochodzeniu i miejscu przechowywania – jeżeli udało się je uzyskać, bo w wielu wypadkach nie było to możliwe. Do tej pory opisano i zgromadzono blisko 200 różnorodnych artefaktów.
W efekcie tych działań, przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, powstała ulokowana w jej gmachu wystawa stała pt. „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, otwarta uroczyście w 2014 roku. Prezentuje ona m.in. pierwsze togi Rektora i Dziekana WSP, pierścienie rektorskie WSP i AŚ, sztandar WSP, pierwszy album studentów dziennych WSN 1969/1970, ręcznie pisaną kronikę WSN 1969/1970, tekst hymnu i ceremoniał akademicki WSP, plakietę z herbem UHP, obowiązującym także w UJK, medale z okazji 10- i 15-lecia WSP, czapki i szarfy uczelnianego pocztu sztandarowego, koszulkę i proporczyk Klubu Uczelnianego AZS oraz trofea sportowe, proporczyki organizacji studenckich działających przy WSP, koperty i papiery firmowe z logo WSP, AŚ i UJK, samoprzylepną maskotkę AŚ z adresem pierwszej domeny internetowej uczelni, dokumentację kontaktów międzynarodowych czy też pierwszy numer „Przeglądu Naukowego UJK” z 30 września 2013 roku. Jedna z gablot eksponuje doktoraty honoris causa, a fotograficzne tablice wiszące prezentują kalendarium rozwoju uczelni, rozbudowę bazy lokalowej (zwłaszcza budowę obecnego kampusu), zdjęcia rektorów, ceremoniał i uroczystości akademickie, dokumentację koncertów i wystaw instytutów artystycznych, działalności naukowej uczelni (programy konferencji, zaproszenia) oraz działań środowiska studenckiego.
tekst: dr Monika Marcinkowska, dr Marzena Wydrych-Gawrylak
opracowanie fotograficzne: