Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel.: 41 349-62-48
fax: 41 349-62-47
e-mail: archiwum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/archiwum

wstęp bezpłatny
godziny otwarcia: w dni robocze godz. 8.30-14.30
kierownik: dr Monika Marcinkowska

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19
25-406 Kielce
tel.: 41 349-71-75 (Oddział Zbiorów Specjalnych)
tel.: 41 349-71-76 (Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw)
tel.: 41 349-71-55 (sekretariat)
e-mail: buk@ujk.edu.pl
buk.ujk.edu.pl
wstęp bezpłatny
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz. 9.00-19.00, sobota godz. 9.00-14.00
dyrektor: mgr Andrzej Antoniak

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, istniejący od 1 października 2011 roku, jest kontynuatorem tradycji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969–1973), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1973–2000), której w 1979 roku nadano imię Jana Kochanowskiego, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego (2000–2008) oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (2008–2011). Od 1981 roku uczelnia posiadała Filię w Piotrkowie Trybunalskim (która z dniem 1 czerwca 2023 roku została przekształcona w samodzielną uczelnię Akademię Piotrkowską), a od 2017 roku – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu. Archiwum zaczęło funkcjonować z chwilą zatrudnienia w 1975 roku dyplomowanego archiwisty mgr Teresy Koby-Ryszewskiej. Od 1 października 2001 roku kierownikiem Archiwum jest dr Monika Marcinkowska.

Zainteresowanie muzealiami zrodziło się w związku z obchodami przypadającej w 2009 roku 40. rocznicy powstania kieleckiej uczelni. Istotne z punktu widzenia jednostki przedmioty, nierzadko unikatowe, były do tej pory rozproszone i nieodpowiednio składowane, nie były także wcześniej opisane. Aby zapobiec ich niszczeniu oraz umożliwić prawidłowe opracowanie i zabezpieczenie, kierownik Archiwum wystąpiła do Rektora z wnioskiem o wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporządzeniu ewidencji obiektów będących pamiątkami historycznymi dokumentującymi rozwój uczelni i jej prawnych poprzedników.

Zarządzeniem Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku dokonanie inwentaryzacji powierzono Archiwum UJK. Tu sporządzono ankietę, zgodnie z którą należało proces przeprowadzić. Opracowano też Kartę Ewidencji Muzealiów w UJK, pozwalającą na dokładny opis każdego przedmiotu (autor/wytwórca, materiał, wymiary, technika, czas i miejsce wykonania), zawierającą informacje o jego pochodzeniu i miejscu przechowywania – jeżeli udało się je uzyskać, bo w wielu wypadkach nie było to możliwe. Do tej pory opisano i zgromadzono blisko 200 różnorodnych artefaktów.

W efekcie tych działań, przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, powstała ulokowana w jej gmachu wystawa stała „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, otwarta uroczyście w 2014 roku, uaktualniona w 2019 roku w związku z obchodami 50-lecia Uczelni. Prezentuje ona m.in. pierwsze togi Rektora i Dziekana WSP, pierścienie rektorskie WSP i AŚ, sztandar WSP, ręcznie pisaną kronikę WSP 1975–1978, plakietę z herbem UHP (obowiązującym także w UJK), medale z okazji 10-, 15- i 40-lecia uczelni, czapki i szarfy uczelnianego pocztu sztandarowego, koszulkę i proporczyk Klubu Uczelnianego AZS oraz trofea sportowe. Ponadto znalazły się tu samoprzylepna maskotka AŚ z adresem pierwszej domeny internetowej uczelni, dokumentacja kontaktów międzynarodowych czy też pierwszy numer „Przeglądu Naukowego UJK” z 30 września 2013 roku. W jednej z gablot wyeksponowano doktoraty honoris causa, a fotograficzne tablice wiszące prezentują kalendarium rozwoju uczelni, rozbudowę bazy lokalowej (w tym budowę obecnego kampusu), zdjęcia rektorów i honorowych doktorów, dokumentację działalności naukowej uczelni, współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz działań popularyzatorskich tutejszego środowiska akademickiego.

dr Monika Marcinkowska, dr Marzena Wydrych-Gawrylak
opracowanie fotograficzne: