Władze SMU

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH dr hab. Hubert Kowalski, prezes (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), hubert.kowalski@adm.uw.edu.pl dr Magdalena Grassmann, vice prezes (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – magdalena.grassmann@umb.edu.pl dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – vice prezes, muzeum@gumed.edu.pl mgr Joanna Ślaga (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – sekretarz, joanna.slaga@uj.edu.pl…