Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Kozienicka 24
30-397 Kraków
tel. 512 861 280
przymusowemigracje@gmail.com

www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 7.30–15.30

dyrektor: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
pracownicy: dr Anna Hejczyk-Gołąb, dr Alicja Śmigielska, dr Mariusz Solarz

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

CDZWiP to jednostka Uniwersytetu Pedagogicznego powołana do życia przez JM Rektora prof. dr. hab. Michała Śliwę 1 marca 2011 roku. Jej powstanie łączy się bezpośrednio z wcześniejszą wieloletnią działalnością (od 2004 roku) Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP i realizowanymi przez Koło projektami związanymi z tematyką przymusowych migracji.  Celem działania instytucji, zgodnie z jej statutem, jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach) poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. W skład Centrum wchodzi jednostka badawcza, muzeum, archiwum i biblioteka. W ramach współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim przekazano na siedzibę Centrum krakowski Fort Skotniki 52 ½ N przy ul. Kozienickiej 24 wraz z otaczającym go ponad 3-hektarowym terenem. Pracownicy Centrum i wolontariusze (głównie studenci i doktoranci UP) realizują liczne projekty naukowo-badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą (misje naukowe prowadzone były dotychczas m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Izraelu, Kazachstanie, RPA, Ugandzie, Zambii, Tanzanii, Zimbabwe). Priorytetem działalności Centrum jest dokumentowanie losów świadków historii poprzez gromadzenie relacji wspomnieniowych, a także artefaktów, dokumentów, zdjęć (jeśli nie oryginałów, to profesjonalnie wykonanych cyfrowych kopii). Ponadto Centrum wydaje publikacje naukowe, opracowuje i przygotowuje wystawy (w Polsce i za granicą), produkuje filmy dokumentalne, organizuje konferencje naukowe. Do szczególnie istotnych działań Centrum należy dokumentacja, renowacja i odbudowa polskich cmentarzy uchodźczych w Afryce Wschodniej i Południowej. Działalność muzealno-edukacyjna, w tym warsztaty dla młodzieży, prowadzona jest w siedzibie instytucji – Forcie Skotniki. Dotychczas na potrzeby muzealne zostały przeznaczone dwie duże sale wystawiennicze. Zbiory Centrum (ponad 1000 wywiadów, tysiące fotografii, setki dokumentów i artefaktów) dotyczą w dużej mierze dziejów polskich Sybiraków, ale także losów Polaków wysiedlonych przez niemieckiego okupanta, robotników przymusowych w III Rzeszy Niemieckiej i innych. Zbiory udostępniane są w Archiwum CDZWiP w Forcie Skotniki w godzinach funkcjonowania jednostki.

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP, mgr Anna Hejczyk