Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Kozienicka 24
30-397 Kraków
tel. 512 861 280
przymusowemigracje@gmail.com

www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 7.30–15.30

dyrektor: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
pracownicy: mgr Anna Hejczyk, mgr Alicja Śmigielska, mgr Mariusz Solarz

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
CDZWiP to jednostka Uniwersytetu Pedagogicznego powołana do życia przez JM Rektora prof. dr. hab. Michała Śliwę 1 marca 2011 roku. W ramach współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na siedzibę instytucji przekazany został krakowski Fort Skotniki 52 ½ N przy ul. Kozienickiej 24. Celem działania Centrum, zgodnie z jego statutem, jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach) poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. W skład Centrum wchodzi jednostka badawcza, muzeum, archiwum i biblioteka.
Pracownicy Centrum i wolontariusze (głównie studenci i doktoranci UP) realizują liczne projekty naukowo-badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Izraelu, RPA, Ugandzie, Zambii). Priorytetem działalności Centrum jest dokumentowanie losów świadków historii poprzez zbieranie relacji wspomnieniowych, a także artefaktów, dokumentów, fotografii (jeśli nie oryginałów, to profesjonalnie wykonanych cyfrowych kopii). Ponadto Centrum wydaje publikacje naukowe, opracowuje i przygotowuje wystawy, produkuje filmy dokumentalne, organizuje konferencje naukowe.
Działalność muzealno-edukacyjna, w tym warsztaty dla młodzieży, prowadzona jest w siedzibie instytucji – Forcie Skotniki. Dotychczas na potrzeby muzealne zostały przeznaczone dwie duże sale wystawiennicze. Zbiory Centrum (ponad 600 wywiadów, tysiące zdjęć, setki dokumentów i artefaktów) dotyczą w dużej mierze losów polskich Sybiraków, ale także losów Polaków wysiedlonych przez niemieckiego okupanta, robotników przymusowych w III Rzeszy i innych. Zbiory udostępniane są w Archiwum CDZWiP w Forcie Skotniki w godzinach funkcjonowania jednostki po uprzednim zawiadomieniu mailowym.