Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
tel. 12 664 42 52, 12 664 42 53
cep@uj.edu.pl

www.cep.uj.edu.pl

wystawa w organizacji, wstęp wyłącznie dla studentów i pracowników UJ
wtorek – piątek: 9.00–14.00

dyrektor: dr Robert Czuchnowski, prof. UJ

zastępca dyrektora: dr Rafał Garlacz
pracownicy: mgr Artur Czekaj, dr Sławomir Florjan, mgr Jolanta Gruza, dr Małgorzata Kołodziej, dr Ewa Koszowska, dr Wojciech Kudła, mgr Jadwiga Lorenc-Brudecka, mgr Anna Pankowska, mgr Ewelina Sroka, mgr Karolina Sroka, dr Bartłomiej Kajdas, mgr Kamil Mrożek, dr Kamila Zając

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczącą się w obrębie III Kampusu UJ przy ulicy Gronostajowej 5. W Centrum zdeponowane zostały zbiory przyrodnicze, które uprzednio znajdowały się w jednostkach uniwersyteckich ulokowanych w różnych częściach Krakowa, takich jak Muzeum Zoologiczne, Muzeum Geologiczne, Zakład Antropologii Instytutu Zoologii oraz Instytut Botaniki.
Głównym celem działania Centrum jest gromadzenie i konserwacja zbiorów zoologicznych, geologicznych, antropologicznych i paleobotanicznych, udostępnianie tychże zbiorów w realizacji programów dydaktycznych i naukowych UJ, inicjowanie różnych form działalności w zakresie edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych w społeczeństwie.
Na część ekspozycyjną Centrum o powierzchni około 2400 m2 składa się stała wystawa główna pt. „Ewolucja Ziemi i życia”, w ramach której prezentowanych jest szereg bloków tematycznych poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak systematyka zwierząt, biogeografia, ewolucjonizm, etologia, antropologia, mineralogia, sedymentologia, paleontologia i procesy geologiczne.
Do stałej części ekspozycji należy także blok astronomiczny oraz rekonstrukcja XIX-wiecznego gabinetu przyrodniczego oraz insektarium. W osobnych salach prezentowane są ekspozycje czasowe. Centrum posiada nowoczesne zaplecze magazynowe obejmujące kilka dużych pomieszczeń, służących przechowywaniu zbiorów naukowych, a także specjalistyczne pracownie, w tym pracownię entomologiczną, badań molekularnych oraz salę wykładową i ćwiczeniową.