Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
tel. 85 746 91 36
centrumhistorii@pb.edu.pl

wstęp bezpłatny
czwartek-piątek: 9:00-14:00
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, wizyty tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail.

dyrektor: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
pracownicy: mgr Beata Fiedorowicz, mgr Agnieszka Halicka, mgr Kamila Koroniecka, mgr inż. arch. Elżbieta Kudłowska, mgr Agnieszka Kamińska – Czech

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego
Ekspozycja znajduje się w byłej Sali Senatu, w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, na parterze. Patronem Centrum Historii jest inż. Mirosław Bujanowski (1950-2017), długoletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, pasjonat historii oraz inicjator utworzenia w Politechnice Białostockiej miejsca, w którym można by było prezentować dzieje Uczelni oraz rozwój techniki.  Kolekcja zgromadzona przez inż. Mirosława Bujanowskiego stała się zaczątkiem wystawy głównej pod hasłem Historia, wiedza, potencjał. Przestrzeń Centrum Historii została podzielona na 10 stref, w których znaleźć można informacje o tym, kim jest rektor, zobaczyć aktualne i wcześniejsze sztandary Szkoły (strefa Sala Senatu), zapoznać się z początkami Szkoły (Geneza), a także kierunkami kształcenia (Inżynier). Etapy powstawania miasteczka akademickiego przy ulicy Zwierzynieckiej obrazuje część Kampus. Dokumentację studencką i zmiany, jakie zachodziły w niej zachodziły, obejrzeć można w części Ludzie politechniki. Różnego typu rzutniki i projektory wykorzystywane w pracy dydaktycznej poznamy w strefie Kapsuła czasu. Obiekty badań, a także uczelniane wydawnictwa naukowe i prezentacja o współpracy międzynarodowej to elementy składające się na część Politechnika dziś. Fragmenty koncertu i zdjęcia barwnej parady, która z centrum Białegostoku zmierza na kampus PB obejrzymy w strefie Juwenalia. Natomiast w części Studenci zobaczymy fotografie z pracy kół naukowych oraz filmy z zawodów analogów łazików marsjańskich. Także i jeden z nich – Hyperion 2, znalazł tu swoje miejsce na specjalnej, czerwonej skale. Swoją strefę maja również Absolwenci. W niej zapoznamy się z działalnością tych, którzy ukończyli studia w Politechnice Białostockiej. Zobaczymy tu również ewolucję robota edukacyjnego stworzonego w ramach międzynarodowego konkursu studenckiego, przy pomocy którego obecnie dzieci uczą się programowania. Tu też sprawdzimy, do czego Politechnika Białostocka chce dążyć i w jakich kierunkach rozwijać. Uzupełnieniem ekspozycji aktualnie są dwie wystawy czasowe. Elementy elewacji i ścian wewnętrznych, posadzek i okładzin zobaczymy na zdjęciach składających się na wystawę Faktury Politechniki. Natomiast funkcjonowanie PB w roku 2020 poznamy dzięki prezentacji Uczelnia w dobie pandemii.