Centrum Historii Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
jednostka w fazie organizacji – kontakt
tel. 85 746 91 36, 85 746 93 18
centrumhistorii@pb.edu.pl

www.biblioteka.pb.edu.pl

dyrektor: mgr Maria Czyżewska, dyrektor Biblioteki PB
koordynator: dr Bożena Koszel-Pleskaczuk,
pracownicy: mgr Beata Fiedorowicz, mgr Agnieszka Halicka, mgr Kamila Koroniecka

Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Idea zbierania pamiątek związanych z historią Politechniki Białostockiej sięga lat 80. XX wieku. Wówczas inż. Mirosław Bujanowski, członek komisji zajmującej się likwidowaniem majątku szkoły, zaczął gromadzić obiekty z zakresu techniki oraz przedmioty związane z wydarzeniami z życia uczelni. Podczas prac komisji przyglądał się dokładnie likwidowanym przedmiotom i te uznane za najcenniejsze zabezpieczał przed zniszczeniem i przechowywał. W taki sposób ocalały m.in. dwucylindrowy silnik parowy, rejestrator napięcia dobowego czy klawiatura edytorska. Inspiracją do stworzenia ekspozycji zainaugurowanej 7 lutego 2007 roku na Wydziale Elektrycznym pod nazwą Muzeum Elektryczności Politechniki Białostockiej była wystawa prof. Kazimierza Cywińskiego. W proces tworzenia zaangażowani byli inż. M. Bujanowski, Andrzej Gryczko, inż. Piotr Mingielewicz i dr hab. inż. Wojciech Walendziuk. W grudniu 2007 roku do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Joannicjusza Nazarko wystosowano prośbę o zakup gablot na rzecz powstającego zalążka muzeum. Zwieńczeniem prac było utworzenie ekspozycji o wdzięcznej nazwie „Eksponatorium ALMARIA”. Eksponaty tam prezentowane, których liczba z biegiem lat się powiększała, ukazują rozwój elektrotechniki. Równolegle inż. Mirosław Bujanowski gromadził kolejne eksponaty, które dotyczyły historii uczelni. W dniu 5 listopada 2012 roku został powołany na pełnomocnika rektora ds. tworzenia Izby Pamięci. Zgromadzone przedmioty – urządzenia obrazujące zmiany techniczne, sztandary, zdjęcia, plakaty itp. – udostępniono wówczas w przekazanej na ten cel starej Sali Senatu znajdującej się na Wydziale Mechanicznym. Podczas zagospodarowywania przestrzeni pomieszczenia wydzielono w nim miejsce do wyświetlania prezentacji. Izba Pamięci, istniejąca wówczas nieformalnie, była sukcesywnie zapełniana eksponatami. W prace przygotowawcze do powołania Izby Pamięci Politechniki Białostockiej włączył się w 2014 roku mgr Krzysztof Pleskaczuk. Po nagłej śmierci inż. M. Bujanowskiego w dniu 25 września 2017 roku kontynuował on jego działania poprzez współpracę z rektorem ds. nauki prof. dr. hab. inż. Andrzejem Sikorskim i ówczesną dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej mgr Joanną Putko. Efektem prac była Uchwała Nr 190/XI/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Centrum Historii Politechniki Białostockiej oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej, na podstawie której poszerzono zakres działań Archiwum Uczelnianego, tworząc jednostkę o nazwie Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej. Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej działa w strukturze Biblioteki PB. Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej współpracuje z wydziałami uczelni w celu zachowania jej świadectw historii. Plany przewidziane do realizacji w jednostce obejmują przygotowanie pomieszczeń do przechowywania i prezentowania zbiorów, opracowanie zgromadzonych eksponatów, utworzenie ekspozycji stałej oraz przygotowanie planu wystaw czasowych.

dr Bożena Koszel-Pleskaczuk