Cyfrowe Muzeum Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Wojska Polskiego 71
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 21 21
BU@uz.zgora.pl
www.zbc.uz.zgora.pl/muzeum/dlibra

wstęp bezpłatny (dostęp online)
całodobowo

pracownicy: mgr Małgorzata Kuncewicz, dr Marcin Maciejewski

Cyfrowe Muzeum Uniwersytetu Zielonogórskiego to portal prowadzony przez Bibliotekę Uniwersytecką we współpracy z Archiwum UZ oraz innymi uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają, gromadzą i udostępniają materiały dotyczące historii i współczesności uczelni. Muzeum zostało zainaugurowane w 2021 roku, w 20. rocznicę istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, z intencją rejestrowania w jednym miejscu odwzorowań różnego rodzaju obiektów pozyskanych lub wytworzonych przez Uniwersytet – w tym pamiątek, dokumentów, filmów, nagrań, wywiadów, zdjęć, dzieł graficznych, rysunkowych i malarskich, publikacji, projektów architektonicznych, obiektów historycznych, dyplomów, odznaczeń czy nagród.

Profil Muzeum z złożenia jest historyczny, a zbiory w przeważającej większości poświęcone są szeroko pojętemu rozwojowi środowiska akademickiego Zielonej Góry i obszaru ziemi lubuskiej. Dokumentują historię oraz dorobek naukowy i artystyczny, jak również współczesne dokonania powstałego w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego, sięgając też do dziedzictwa jego prawnych poprzedników, tj. Politechniki Zielonogórskiej (do 1996 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Na historię Uniwersytetu składają się także zbiory przyłączonej do niego w 2017 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Zadaniem Cyfrowego Muzeum UZ jest prezentowanie ważnych postaci i wydarzeń, a także materiałów dokumentujących i ilustrujących tradycję, ceremoniał oraz życie studenckie i akademickie, popularyzacja dorobku naukowego i działalności uczelni oraz takich jej jednostek, jak m.in. galerie artystyczne, zespoły muzyczne, Ogród Botaniczny, Centrum Astronomii, Centrum Nauki itp. Zasoby pogrupowane są w 11 tematycznych kolekcjach i podkolekcjach.

Cyfrowe Muzeum Uniwersytetu Zielonogórskiego działa w oprogramowaniu dLibra Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.