Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Kurzy Targ 4
50-103 Wrocław
tel. 71 784 04 40

www.muzeumfarmacji.umed.wroc.pl

wstęp bezpłatny
wtorek – piątek: 10.00–18.00
sobota – niedziela: 10.00–17.00
Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach zegarowych. Zwiedzanie dla grup powyżej 5 osób należy rezerwować telefonicznie.

kierownik: mgr Andrzej Syroka
pracownicy: mgr Marcelina Jakimowicz, dr Edyta Rudolf, mgr Grzegorz Wiktorowski

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Muzeum Farmacji we Wrocławiu jest placówką naukowo-oświatową podlegającą pod Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Muzeum działa na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2011 roku dotyczącego powołania Muzeum jako jednostki organizacyjnej Wydziału Farmaceutycznego.
Muzeum jest poświęcone historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia: od prezentowanej w piwnicy pracowni alchemicznej przez wnętrze renesansowej apteki na parterze, wystawę poświęconą lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, po ekspozycję na drugim piętrze, przedstawiającą analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne i półsyntetyczne. Powierzchnia wystawiennicza to ok. 600 m2, na których zaprezentowano 2300 eksponatów.
W 1991 roku ówczesna Akademia Medyczna we Wrocławiu została właścicielem kamienicy przy ulicy Kurzy Targ 4 we Wrocławiu. Kamienica pochodzi z drugiej połowy XIII wieku i utrzymana jest w stylu renesansowo-klasycystycznym. Od XIII wieku po lata 50. XX wieku funkcjonowała w niej apteka.
Modernizacja i renowacja budynku trwała 15 lat. Od 2009 roku zaczęto ubiegać się o dofinansowanie projektu pt. ,,Dom Śląskiego Aptekarza” ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu w 2010 roku udało się uzyskać fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, co pozwoliło ukończyć inwestycję. Jesienią 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Farmacji we Wrocławiu.

dr Edyta Izabela Rudolf

Dodaj komentarz