Fizykoteka – Wirtualne Muzeum Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. L. Pasteura 5, pok. 0.34
02-093 Warszawa
tel. 22 553 24 37
fizykoteka@fuw.edu.pl
www.fizykoteka.fuw.edu.pl

pracownicy: mgr Paweł Borysewicz, dr Robert Budzyński, mgr Agata Dębska, Radosław Grabowski, mgr Agata Meissner, mgr Małgorzata Nurek-Malinowska, dr hab. Adam Szereszewski
współpracownik: dr Krzysztof Karpierz

Zadaniem Fizykoteki – Wirtualnego Muzeum Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest tworzenie i udostępnianie zbioru wirtualnych materiałów dokumentujących różne aspekty życia toczącego się na FUWie i tematy związane z Wydziałem.

Decyzja o powstaniu Fizykoteki podjęta została przez władze dziekańskie Wydziału Fizyki UW na początku 2019 roku, z inicjatywy mgr Małgorzaty Nurek-Malinowskiej. Instytucjonalnie Wirtualne Muzeum związane jest z Biblioteką Wydziału Fizyki UW – tam przechowywane są oryginały zgromadzonych i opisanych obiektów. Portal budowany jest siłami kilkorga pracowników Biblioteki i Wydziału Fizyki UW. Silnik Fizykoteki to adaptowany do jej potrzeb przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW system Omeka. Portal Fizykoteka wraz z SQLową bazą danych, kopiami i roboczymi katalogami znajduje się na serwerach FUWu.

Tworzenie Fizykoteki polega na pozyskiwaniu dokumentów, tworzeniu ich cyfrowych kopii, opisywaniu pozyskanych materiałów zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów i udostępnianiu tak utworzonych obiektów w portalu internetowym (https://fizykoteka.fuw.edu.pl). W Fizykotece dostępne są cyfrowe odwzorowania fotografii, dokumentów, eksponatów, plakatów i ogłoszeń oraz zapisy audio i wideo powstałe na Wydziale Fizyki UW. Są tam także zamieszczane biogramy i wspomnienia o zmarłych koleżankach i kolegach.

Fizykoteka dostępna jest dla wszystkich stale i nieodpłatnie. Bardzo mile widziana jest pomoc przy jej tworzeniu ze strony byłych i obecnych studentów, pracowników i współpracowników Wydziału.